Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

TOP 09 a nezávislí Prostějované představili své desatero

Tiskovou konferencí 9. září 2014 zahájili kandidáti TOP 09 a nezávislých Prostějovanů volební kampaň do podzimních komunálních voleb. Během úterního dopoledne představili novinářům a veřejnosti složení kandidátky i deset bodů volebního programu, které vychází ze zkušeností s prací v opozici, ale také z praxe odborníků, kteří figurují na kandidátce a na sestavení volebního programu se podíleli.

Kompletní volební program najdete zde >>

Volební program je sestaven z 10 základních kapitol. Každá kapitola je rozdělena do konkrétních bodů. „Některá témata jsme již rozpracovali do podrobných projektů, jiná mají prozatím podobu obecnějších vizí,“ vysvětluje Ing. Aleš Matyášek, první muž kandidátky. „Konkrétní akce odrážejí naši dosavadní práci v zastupitelstvu města i zkušenosti z různých komisí. Jsme přesvědčeni o jejich správnosti, budeme se jimi i nadále zabývat a prosazovat jejich realizaci. Vize jsou naše rámcové představy o problémech dlouhodobějšího charakteru nebo takových problémech, jejichž řešení je velmi obtížné,“ dodává Matyášek.

Ve volebním programu staví TOP 09 a nezávislí Prostějované na historii a památkách Prostějova, o které hodlá pečovat a využít je novými způsoby, např. jako atraktivní cíle pro turisty, ale také jako místa pro podnikatelské inkubátory. Celkově volební program klade důraz na podporu aktivních občanů v podnikání i v oblasti volnočasových a společenských aktivit. Nezapomíná však ani na témata bezpečnosti a sociální odpovědnosti, která je podle TOP 09 a nezávislých Prostějovanů nutné řešit komplexně ve spolupráci s odborníky.

Program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Zárukou jsou také kandidáti, kteří mají za sebou bohaté životní a pracovní zkušenosti a kterým můžete věřit. Víme, že to jde jinak!

1. Prostějov - město s efektivní a fungující správou

 • Komunikace s občany a znalost jejich potřeb je pro nás prioritou tak, aby každý občan věděl, v jakém městě žije a bude žít.
 • Změníme způsob hospodaření města. Hospodaření musí být srozumitelné, zdravé a musí vycházet ze skutečných potřeb občanů a finančních možností města.
 • Budeme samostatně řídit oblast kultury, cestovního ruchu a marketingu tak, aby se město stalo atraktivním místem pro občany i turisty.
 • Na magistrátu využijeme schopností každého, kdo chce pracovat pro rozvoj města
 • Všechny informace o správě města budou veřejné.
 • Zavedeme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva.
 • Posílíme význam komisí rady a budeme dbát jejich doporučení.
 • Prohloubíme partnerskou spolupráci s městy blízkými i zahraničními a navážeme nové vztahy.

 

2. Prostějov - tradiční a historické centrum Hané

 • Péče o památky a jejich propagace pomůže otevřít návštěvníkům cesty do našeho města.
 • Historický ráz centra města musí být citlivě obnoven.
 • Při obnově historické tváře našeho města budeme spolupracovat se všemi majiteli památkových objektů.
 • Citlivě budeme řešit stavební proluky ve městě.
 • Navrhneme vlastníkům spolupráci na obnově areálu kláštera Milosrdných bratří a jeho začlenění do života města.
 • Navrhneme prohlášení objektu Neherových textilních závodů (bývalá Dona) kulturní památkou. Podnikneme kroky, aby nebyla zapomenuta významná historie oděvního průmyslu v Prostějově.
 • Součástí historie je i bohatá židovská minulost Prostějova, i ta má u nás své místo.

 

3. Prostějov - město kvalitního vstupu do života

 • Vážíme si práce pedagogů, učitelů, vychovatelů, cvičitelů, trenérů a všech, kdo s dětmi poctivě pracují, a v rámci možností města ji oceníme.
 • Vytvoříme a do rozpočtu zařadíme program podpory mimoškolní práce s dětmi.
 • Podporujeme zřízení církevní základní školy.
 • Obnovíme a doplníme infrastrukturu školských zařízení i pro širší využití veřejností.
 • Obnovíme funkční systém mateřských škol.
 • Budeme podporovat moderní metody vzdělávání ve školách a napomáhat vyhledávání a realizaci moderních projektů pro výuku.
 • Budeme se věnovat spolupráci mezi základními a středními školami tak, aby se oba stupně doplňovaly a na sebe navazovaly. Spoluprací se středními školami nabídneme nové možnosti výuky cizích jazyků a dalších předmětů na základních školách.
 • Najdeme nové cesty spolupráce vzdělání a podnikání.
 • Budeme hledat řešení pro výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
 • Pomůžeme vstupu do samostatného života také dětem z dětských domovů.

 

4. Prostějov - město malého a drobného podnikání

 • Pro rozvoj města je zásadní spolupráce a atmosféra důvěry mezi městem a podnikateli. Pro tuto oblast budeme získávat zkušenosti i v jiných městech.
 • Umožníme parkování v centru města tak, aby nebylo překážkou při nákupech občanů a podnikání.
 • Podnikání podpoříme snížením nebo zrušením pronájmu ploch pro zajímavé a vhodné zpestření nabídky, např. venkovní zahrádky kaváren.
 • Umožníme vznik podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele v nevyužitých městských objektech.
 • Najdeme cesty jak pomoci těm, kteří uvažují o založení živnosti nebo drobné firmy.
 • Zřídíme fungující informační katalog malých firem a řemesel na webu města, dáme prostor pro reklamu, např. na webu města nebo v Radničních listech.
 • Do drobných projektů města zapojíme malé prostějovské firmy.
 • Rozšíříme s partnery vzdělávání týkající se legislativních požadavků spojených s podnikatelskou činností, např. změny zákonů.
 • Na Hané je samozřejmé podporovat regionální dodavatele potravin a zemědělských produktů.