Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Proč nedostali zastupitelé kompletní materiály?

Dnes ve 14:34 informoval primátor města Prostějova členy zastupitelstva města Prostějova o tom, že společnost Manthellan podala žalobu na město Prostějov takto:

Vážení členové zastupitelstva města,
na základě rozhodnutí primátora města vám v příloze zasílám prohlášení společnosti Manthellan, a. s.

V příloze nalezli zastupitelé kopii výstřižek z novin ze dne 15.9.2014: Výstřižek

Po nesplněném slibu, že text žaloby budou mít zastupitelé v materiálech na jednání zastupitelstva, jsem požádal náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera o jejich zaslání. Tentokrát mi pan náměstek vyhověl a celý text žaloby je zde: Text žaloby

Jak vyplývá z data žaloby, byla podána již 4. září. Proč jsou se žalobou takové tajnosti, kdy jsou zastupitelé informováni o žalobě výstřižkem z novin a nikoli předáním textu žaloby je velkou záhadou. Pan primátor si zřejmě neuvědomuje, že zastupitelé nejsou malé děti a mají právo na informace. Zvláště pokud se jedná o informace takové důležitosti.

Tyto postupy nesvědčí o transparentnosti.

Aleš Matyášek

Žádáme informace o žalobě na město

V souvislosti s žalobou společnosti Manthellan vyzývám vedení města, aby neprodleně zveřejnilo všechny informace k této záležitosti. Podle informací, které jsem obdržel jde o žalobu o téměř 2 miliony korun. Podklady, mi však pan náměstek Fišer odmítl poskytnout s tím, že je budou mít zastupitelé k dispozici. To ovšem až za týden a pouze týden před odloženým jednáním zastupitelstva, kde rada připravuje návrhy ke změně nového územního plánu.

Ptám se, jak byl územní plán připraven, když rada přichází již s druhou změnou? Připomínám, že jsme jako klub navrhovali, aby bylo projednání nového územního plánu zařazeno až na zářijovou schůzi právě pro jeho špatnou připravenost.

Trvám na tom, aby vedení města po Manthellanu požadovalo podrobné doložení ekonomické reálnosti a životaschopnosti jeho záměrů. Pouze za těchto podmínek lze činit další kroky v realizaci zástavby centra našeho města.

Aleš Matyášek, předseda klubu zastupitelů a kandidát na primátora

Zdroj informací o žalobě společnosti Manthellan: http://itydenik.cz/zpravy/manthellan-podal-zalobu-na-mesto-prostejov

TOP 09 a nezávislí Prostějované představili své desatero

Tiskovou konferencí 9. září 2014 zahájili kandidáti TOP 09 a nezávislých Prostějovanů volební kampaň do podzimních komunálních voleb. Během úterního dopoledne představili novinářům a veřejnosti složení kandidátky i deset bodů volebního programu, které vychází ze zkušeností s prací v opozici, ale také z praxe odborníků, kteří figurují na kandidátce a na sestavení volebního programu se podíleli.

Kompletní volební program najdete zde >>

Volební program je sestaven z 10 základních kapitol. Každá kapitola je rozdělena do konkrétních bodů. „Některá témata jsme již rozpracovali do podrobných projektů, jiná mají prozatím podobu obecnějších vizí,“ vysvětluje Ing. Aleš Matyášek, první muž kandidátky. „Konkrétní akce odrážejí naši dosavadní práci v zastupitelstvu města i zkušenosti z různých komisí. Jsme přesvědčeni o jejich správnosti, budeme se jimi i nadále zabývat a prosazovat jejich realizaci. Vize jsou naše rámcové představy o problémech dlouhodobějšího charakteru nebo takových problémech, jejichž řešení je velmi obtížné,“ dodává Matyášek.

Ve volebním programu staví TOP 09 a nezávislí Prostějované na historii a památkách Prostějova, o které hodlá pečovat a využít je novými způsoby, např. jako atraktivní cíle pro turisty, ale také jako místa pro podnikatelské inkubátory. Celkově volební program klade důraz na podporu aktivních občanů v podnikání i v oblasti volnočasových a společenských aktivit. Nezapomíná však ani na témata bezpečnosti a sociální odpovědnosti, která je podle TOP 09 a nezávislých Prostějovanů nutné řešit komplexně ve spolupráci s odborníky.

Program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Zárukou jsou také kandidáti, kteří mají za sebou bohaté životní a pracovní zkušenosti a kterým můžete věřit. Víme, že to jde jinak!

1. Prostějov - město s efektivní a fungující správou

 • Komunikace s občany a znalost jejich potřeb je pro nás prioritou tak, aby každý občan věděl, v jakém městě žije a bude žít.
 • Změníme způsob hospodaření města. Hospodaření musí být srozumitelné, zdravé a musí vycházet ze skutečných potřeb občanů a finančních možností města.
 • Budeme samostatně řídit oblast kultury, cestovního ruchu a marketingu tak, aby se město stalo atraktivním místem pro občany i turisty.
 • Na magistrátu využijeme schopností každého, kdo chce pracovat pro rozvoj města
 • Všechny informace o správě města budou veřejné.
 • Zavedeme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva.
 • Posílíme význam komisí rady a budeme dbát jejich doporučení.
 • Prohloubíme partnerskou spolupráci s městy blízkými i zahraničními a navážeme nové vztahy.

 

2. Prostějov - tradiční a historické centrum Hané

 • Péče o památky a jejich propagace pomůže otevřít návštěvníkům cesty do našeho města.
 • Historický ráz centra města musí být citlivě obnoven.
 • Při obnově historické tváře našeho města budeme spolupracovat se všemi majiteli památkových objektů.
 • Citlivě budeme řešit stavební proluky ve městě.
 • Navrhneme vlastníkům spolupráci na obnově areálu kláštera Milosrdných bratří a jeho začlenění do života města.
 • Navrhneme prohlášení objektu Neherových textilních závodů (bývalá Dona) kulturní památkou. Podnikneme kroky, aby nebyla zapomenuta významná historie oděvního průmyslu v Prostějově.
 • Součástí historie je i bohatá židovská minulost Prostějova, i ta má u nás své místo.

 

Německý výrobce sportovní výživy Weider