Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Výzva radě statutárního města Prostějova

Návrh systému pro rozdělování veřejné finanční podpory

předkladatel: Klub TOP09

Cíl návrhu

 • odstranění neoprávněných preferencí některých skupin příjemců podpory z veřejných prostředků

Cílová skupina

 • děti, mládež, dorost, amatérský sport

I. Současný stav

 • dlouhodobé a výrazné zvýhodňování organizací, které se zabývají převážně profesionálním sportem oproti ostatním příjemcům VFP
 • čerpání veřejných prostředků na účely, které nejsou nezbytné, vytváření “účelových polštářů” pro rozsáhlou škálu možností vyúčtování
 • výrazné podfinancování ostatních příjemců, které vede k tlaku na stálé zvyšování účasti rodičů, práci dobrovolných pracovníků, omezování možností při zajištění treninkových příležitostí, nutnost překračovat únosné kapacity za účelem získání finančních prostředků k zaplacení nájmů, odchod dobrovolných pracovníků, kteří nemohou být alespoň minimálně odměněni
 • tyto negativní jevy je možné okamžitě odstranit rovnoměrným rozdělením prostředků

II. Návrh řešení pro rok 2012

 • dofinancovat všechny žádosti na úroveň  min. 70%

III. Návrh systému na další období

Systémová východiska

 • partnerská spolupráce poskytovatelů volnočasových aktivit a města na období min 4 let
 • odstranění každoročního podávání stejných žádostí, vytvoření dlouhodobé perspektivy klubů pro práci s dětmi
 • důraz na soustavnou, kvalifikovanou a systematickou práci s mládeží
 • zacílení podpory především na prostějovskou mládež
 • zacílení na budování široké základny od nejmladších kategorií, postupné vybudování podmínek pro výkonnostní růst vlastních sportovců
 • strukturalizace financování především z hlediska nákladů životně nezbytných pro zajištění činnosti ( nájmy, energie, údržba)
 • odstranění dosavadních preferencí vybraných sportů
 • odstranění financování profesionálního sportu z veřejných prostředků

Návrh kriteriálních ukazatelů – tři oblasti

Číst dál: Návrh systému pro rozdělování veřejné finanční podpory