Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Banální lapálie, aneb o zakopaných psech

Je to již téměř pětiletý evergreen. Na ulici, kde bydlím, jsou vysazeny keře. Mezi keři jsou z chodníku u každého domu vybudovány přístupy na silnici. To je vcelku běžné. Ty přístupy jsou však dlážděny, na rozdíl od ostatních komunikací, zatravňovacími panely. Ty panely mají takové ty díry, aby v nich mohla růst tráva a špatně se po nich chodilo. Takže se používají často na parkovištích. Auta po nich jezdí a tráva tam snad roste. Ještě jsem to neviděl. Ani u nás na ulici. Připadalo mi, že ty díry jsou pro bezpečnou chůzi nebezpečné. Upozornil jsem na tuto nepříjemnost jako zastupitel na zastupitelstvu. Dostat jsem podrobné vysvětlení od samotných kapitánů prostějovských staveb, že se po nich chodit dá… a že to bude zasypané hlínou a na jaře tam bude krásná svěží zelená travička. To jistě chodit se dá, ale ne zrovna bezpečně. Zato ta travička tam moc není. A tak jsem se odhodlal téměř každé zastupitelstvo, na tuto nebezpečnou hloupost upozorňovat. Pravda, někdy jsem si už připadal, jako když hrách na zeď hází – přihlásím se s podnětem, úvodní věta, oči v sloup u některých posluchačů… a hle, můj podnět nikoho nepodnítil. Vysvětlení, že to tak je vlastně v pořádku… a nic. Až na posledním zastupku, skoro po pěti letech, již ve změnu nedoufaje, slyším, jak mi dává za pravdu paní primátorka Alena Rašková. „Je to nebezpečné!“ Věřím tedy, že se konečně začne banální lapálie se zatravňovacími panely napravovat.
Kéž by tomu bylo i v druhém případě, který však již žádnou lapálií není. Proč o tom ale píši? Jednoduše proto, že celý tento drobný příběh ukazuje na mnohem vážnější jev. Je to prosím úcta k občanovi. Lapidárně by se to dalo shrnout takto: problém? Pchá! My jsme rozhodli dobře! Nebezpečí, že se někdo starší, hůře chodící zraní, se lidí v kanclech, včetně těch volených přece netýká.
A netýká se jich až do té míry, že při rozpolcenosti zastupitelstva vejpůl si přisvojí patent rozumu a většinou jednoho hlasu rozhodnou. Nikoli o banální lapálii, ale o zbourání domu, který tu je jen jeden, byl vystavěn pro jízdní pluk, což tehdy byla vojenská materie velkého kalibru. Ano, řeč je o Jezdeckých kasárnách, které pouhých 18 zastupitelů chce poslat k zemi. Jinde se opravují, u nás se zbourá. A kde je ten zakopaný pes? V úctě k občanům. V navrženém a neschváleném referendu…. Bourat? … Nebourat? Rozhodl jeden jediný hlas. Referendum není třeba. Vždyť je tu jeden hlas navrch. Opravdu jste si všichni jisti, že jste rozhodli dobře??? A tak povzbuzen nenadálou nadějí, že zatravňováky budou vyměněny, klíčí ve mně i naděje, že se mezi 18 najde alespoň jeden, který si uvědomí, že je něco chybně.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, za celý klub zastupitelů TOP09 krásné prožití adventní doby, která je symbolem největší naděje, kterou lidstvo dostalo do svých malých i velkých starostí a bolestí. Je na nás, abychom si jí byli vědomí a vytrvali. Vždyť trpělivost i růže přináší. :-)Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované

Byl jsem nazván antikomunistickým apoštolem

V listopadových RL jsem v článku „K zamyšlení“ vyjádřil jako člen zastupitelstva našeho města svůj názor na komunistickou koalici na radnici. Vcelku v klidu jsem si později přečetl reakci jistého J. Š., který mne ocejchoval výše uvedeným označením. Ve stejných RL reaguje totéž jméno na články dalších zastupitelů. K tomu jsem na prosincovém jednání zastupitelstva vznesl protest. Možná bych záležitost přešel podáním onoho protestu, kdyby se situace neopakovala v prosinci. Opět totéž jméno. Tentokrát již musím reagovat. Zaráží mne prostor, který měl pisatel k dispozici a zaráží mne, jak to, že dostal nejen články zastupitelů před uveřejněním k dispozici, ale dokonce daleko větší prostor nikoli k názorům, ale k osobním urážkám. K tomu jsem na základě svého protestu dostal dopis podepsaný primátorem města. Odvolává se v něm na tiskový zákon a má za to, že je vše v pořádku.
§10 Tiskového zákona hovoří jasně: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.
Jak je vidět, na články lze vyžadovat uveřejnění odpovědi až po jejich zveřejnění. Tak hovoří Tiskový zákon. To je jeden aspekt problému.
Druhým, daleko závažnějším je, že dotyčné reakce nejsou argumentačně zaměřené na názory, které opoziční zastupitelé předložili veřejnosti. Jsou to pouhé osobní útoky proti jejich autorům, které se je snaží před veřejností znectít.
Připomíná mi to plamennou rétoriku komunistické éry – nikoli argumenty, názor proti názoru, svoboda projevu, ale osobní urážky.
Ano, v tomto smyslu se cítím být antikomunistickým apoštolem.

A proto nám všem, vážení spoluobčané, přeji za celý klub zastupitelů TOP09 do letošního roku hodně sil nejen k práci a zábavě, ale i odpovědnosti za naše město a jeho prosperitu.

Komentář k situaci na ZŠ Dr. Horáka

Na mimořádném zastupitelstvu 13. května jsme projednávali účetní závěrku města Prostějova a závěrečný účet za rok 2013. Zajímalo mne, jakým způsobem je v této souvislosti řešena situace ZŠ Dr. Horáka, kde byly zjištěny nesrovnalosti, které vyústily ve ztrátu 2,1 milionu korun. Z pohledu zastupitele, který má na závěrečný účet otisknout razítko svého mandátu a pro občany potvrdit, že je správný, jde o důležitou věc. Již to, že se jedná o problematiku let 2011-2013 a že se na pochybení nepřišlo dříve, mne vede k pozornosti.

Ze sdělení ke stejné věci již na jednání 15. dubna jsem vyrozuměl, že se jedná o nějakou pozdě zapsanou fakturu, která byla zaúčtována do jiného roku, než měla být. Budiž, to se stát může. V materiálech pro projednání závěrečného účtu města však stojí, že jde o navýšení spotřeb energie v souvislosti s instalací solárních panelů pro ohřev vody v plaveckém bazénku, nástupem nového školníka a chybnou regulací ředící vody do bazénu. Jde tedy o nezapsanou fakturu nebo o ředící vodu? Ale že by se neprováděly inventury spotřeb? Žádal jsem tedy o jediné: o informaci, jak je tato záležitost účtována, zda jde o škodu nebo jiné zdůvodnění. Krátkou diskusi k této věci ukončil pan primátor s tím, že již na žádné mé otázky nebude odpovídat, věc je předmětem trestního řízení.

Zneklidňuje mne výše škody, doba, kdy se na ni přišlo a zvláštní neochota podat jednoduchou informaci, která by dostatečně jasně osvětlovala současný stav věci ve vztahu k závěrečnému účtu města. Zneklidňuje mne otázka, zda je možné, aby bazénkem protekla voda za 2,1 mil korun. A zneklidňují mne další otázky. Rada to řeší půjčkou škole. Z čeho ji však bude škola splácet? Z peněz na výuku a provoz školy? To však znamená omezení a to je pro mne nepřijatelné. Za tyto chyby nemohou trpět ani děti, ani učitelé.

Aleš Matyášek, předseda klubu TOP09

Co je víc? Jeden nový akvapark nebo tři opravená koupaliště?

Končí léto a v prostějovském tisku se to hemží úvahami nad zdejším akvaparkem. Byl jsem dotázán, co je lepší, zda akvapark za 240 mil. Kč nebo tři opravená prostějovská koupaliště. (viz článek v Prostějovském deníku)

Nebylo nutné dlouho spekulovat. Stačí jedno číslo, které také bylo prezentováno v médiích. A to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí tolik potřebného koupaliště na Kostelecké. Rekonstrukce má proběhnout v několika etapách a ta první má být za 40 mil. Kč. Mělo by vzniknout letní koupaliště s možností zastřešení v další etapě.

Nyní již jednoduché počty. Tři prostějovská koupaliště, která potřebovala v roce 2006 rekonstrukci. Po 40 mil Kč, to je 120 mil Kč. Připočteme-li skutečnou potřebu mít alespoň na jednom atrakce typu akvapark, o tom asi nikdo diskutovat nechce, můžeme počítat s částkou dalších 50 mil Kč. Čísla nelovím z mraků ale z vlastní zkušenosti. Mnoho lidí si jistě vzpomene na první tobogán, který jsme za pomoci města vybudovali v Koupelkách. Za 2 (slovy: dva) miliony korun. Takže se mi částka 50 mil na atrakce zdá více než dostatečná. Po takové akci zbývá tedy 70 mil Kč, tři opravená a funkční koupaliště.

Ani následná ekonomika není nezajímavá. Vezmu v úvahu pouze jedno koupaliště – Koupelky. Odpisy ze 40 mil Kč (prosím ekonomy o shovívavost) jsou šestkrát nižší než odpisy z 240 mil. Kč. Čili fixní náklady by při takovém řešení byly šestkrát nižší. Je jasné, že při současných cenách vstupného postačí tržby sotva na provoz. Je třeba brát v úvahu i míru rizika špatné sezóny. Zajímavý je však jiný moment. Ze zbývajících ušetřených 70 mil. Kč může město po dobu 23 let přispívat na každou vstupenku 50ti korunami (za předpokladu 60 tis návštěvníků za sezónu). Pokud vezmeme do systému všechna tři prostějovská koupaliště bylo by to možné po dobu 7 let. Uvědomme si, že jsme pořád na stejných penězích, jako jsme vrazili do akvaparku. Máme však tři opravená koupaliště a + 50 Kč na návštěvníka po dobu 7 let. Za předpokladu, že vstupné pokryje provozní náklady, můžeme těch 50 Kč použít na úhrady odpisů a tím kumulovat prostředky na příští nutné opravy.

Číst dál: Co je víc? Jeden nový akvapark nebo tři opravená koupaliště?

Komentář: Sportovní svět pana Černoška

Ve středečním vydání Prostějovského deníku mne zaujal rozhovor s panem Černoškem o prostějovském sportu (Jágr, Kvitová a Real Madrid: Sportovní svět podle Černoška). Cítím jej jako podnět vytvoření nového modelu podpory sportu v Prostějově. Trochu mne mrzí, že v závěru rozhovoru byla vyslovena jistá obava z filosofie, která je ve své podstatě velmi jednoduchá.  Jsem přesvědčen, že diskuse ukáže, že obavy nejsou na místě.

Hovoříme-li zde o podpoře sportu z veřejných prostředků, je třeba nejprve zdůraznit, že se nejedná o žádné jiné zdroje financování, než ty, o kterých rozhoduje zastupitelstvo města. Jako člen zastupitelstva mám povinnost

Číst dál: Komentář: Sportovní svět pana Černoška