Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

JK

Tento stručný nadpis se již vžil pro označení problému Jezdeckých kasáren. Ano, v době, kdy odstoupil primátor tohoto města, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a další dva členové městské rady jsou k rezignaci vyzváni, neobvyklé téma. Myslím, že o rezignacích a řešení bylo a bude napsáno ještě dost.

Jezdecká kasárna v sobě obsahují jakési mystérium míjení se. Míjí se koalice s opozicí, míjí se koaliční zastupitelé s opozičním seminářem, míjí se argumenty. Míjí se vůle koalice s morální povinností vyslechnout občany města na jednání zastupitelstva.
Střetávají se naopak pravda s nepravdou. Město má několik mediálních pracovníků. A to by nemělo být. Utvrdil mne v tom ten fakt, že jeden z nich uveřejnil na městských stránkách informaci o nulové umělecké hodnotě Jezdeckých kasáren.
Pro zájemce zde adresa:

http://www.mestopv.cz/showdoc.do…

Nic proti tomu. Kdyby nešlo o manipulaci s veřejným míněním.

Jasně, nemá to hodnotu, sundejte to a postavte místo toho něco hezkého. Všimli jste si, jak z té poslední věty vypadlo slovo „uměleckou“? Projekce naší uspěchané mysli se takových osudných chyb může dopustit a dopouští. Zkušení manipulátoři toho potom bohatě využívají.

Jenže to takto nemůže být. Jezdecká kasárna mají svou hodnotu. Hodnotu materiální, konstrukční i historickou. Byť ta poslední se nerovná historické hodnotě Karlova mostu. Jenže relativně k podmínkám města Prostějova může být právě tato daleko větší. Proč? Protože Praha je historickými stavbami napěchovaná, Prostějov nikoli. A tak se stalo, že aniž by bala zveřejněna, byla zneužita zpráva prostějovského památkáře na webu města. Jenže to je zpráva zaměstnance magistrátu, na objednávku magistrátu, tedy svého zaměstnavatele. Jestliže tu má něco nulovou hodnotu, tak je to nezávislost oné zprávy, z níž navíc mediální poradce účelově vytrhl a zdeformoval pouze nepatrné sdělení.

A tak se ptám, kdo oprávnil mediálního pracovníka, který se navíc ani nepodepsal, k uveřejnění nepravd na oficiálním webu města? Ke zkreslení skutečnosti?

A musím se ptát dále: proč nepřišli radní, kteří si takové zprávy objednali na seminář k Jezdeckým kasárnám? Proč není ze strany koalice připuštěna žádná diskuse odborníků?

Nesouvisí to tak trochu s tím podhoubím, z něhož je živeno jeho současné vedení? Přemýšlejme!

Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované

Festival (ne)úcty k občanům

Koalice na jednání zastupitelstva opět předvedla, co pro ni znamená názor občana. Na jednání se přihlásil o slovo k otázce využití Jezdeckých kasáren Ing. Jiří Zakopal. Na začátku jednání byl přednesen návrh na zařazení bodu, který se týká této problematiky. Koaliční zastupitelé tento bod však na program jednání nepustili.

V závěru jednání tedy Ing. Zakopal požádal o možnost vystoupit v bodě Dotazy a připomínky. Koaliční zastupitelé však ve dvojím hlasování nepovolili vystoupení pana Ing. Jiřího Zakopala k problematice Jezdeckých kasáren.
Žádný jiný občan nebyl přihlášen k vystoupení na zastupitelstvu. Možná to byla obava koaličních zastupitelů, že by se dostali o něco později domů, která jim zabránila povolit vystoupení občana města Prostějova na jednání zastupitelstva. Možná něco jiného!

V každém případě je tento jejich přístup ukázkou úcty k mínění občanů města a festivalem zájmu o jejich názory, byť by byl jediný.

Tento případ je o to smutnější že pan Zakopal vydržel na jednání až do posledního bodu programu, tedy téměř do půlnoci!!!
Je to od koalice výraz opravdové úcty nikoli k jednomu občanu, ale ke všem občanům města.

TOP09 má nejen zájem o každý názor a cítí jako svou povinnost názory občanů vyslyšet, ale považuje za právo každého občana na jednání zastupitelstva vystoupit. Před takovým právem by měli smeknout i zastupitelé koaliční!!!

Aleš Matyášek, zastupitel, předseda MOTOP09 Prostějov

31. 3. 2015

Tento jednoduchý nadpis nemá upozorňovat na blížící se konec března, ale na zajímavou kulišárnu, kterou předvádí městská rada.

Trocha historie nikoho nezabije. Prostějov je město již nějaký čas, cca 625 let. Za tu dobu se ve městě stavělo a město se rozvíjelo. Také se bouralo, aby se město mohlo rozvíjet. Staré a nefunkční stavby musí ustoupit novým záměrům a myšlenkám. Proti tomu se nedá protestovat. Pokud to nové je lepší než staré, má to tak být.A tu se dostávám k datu v nadpisu. Městská rada jej stanovila jako datum, které mají k dispozici všichni tvořiví lidé, aby podali návrhy, co si počít s budovou Jezdeckých kasáren.

Číst dál: 31. 3. 2015