Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Komentář: Sportovní svět pana Černoška

Ve středečním vydání Prostějovského deníku mne zaujal rozhovor s panem Černoškem o prostějovském sportu (Jágr, Kvitová a Real Madrid: Sportovní svět podle Černoška). Cítím jej jako podnět vytvoření nového modelu podpory sportu v Prostějově. Trochu mne mrzí, že v závěru rozhovoru byla vyslovena jistá obava z filosofie, která je ve své podstatě velmi jednoduchá.  Jsem přesvědčen, že diskuse ukáže, že obavy nejsou na místě.

Hovoříme-li zde o podpoře sportu z veřejných prostředků, je třeba nejprve zdůraznit, že se nejedná o žádné jiné zdroje financování, než ty, o kterých rozhoduje zastupitelstvo města. Jako člen zastupitelstva mám povinnost

brát v ochranu zájmy všech občanů našeho města. Naším úkolem je, tváří v tvář omezeným možnostem, hledat rezervy. Ty spatřujeme jednak v určitých disproporcích mezi jednotlivými skupinami podporovaných subjektů, jednak v účelovosti poskytovaných prostředků. Chceme-li zabezpečit opravdu stabilní základnu pro aktivní růst našich dětí, musíme mít odvahu se těmito otázkami odpovědně zabývat. V tomto kontextu rozumím vysloveným obavám pana doktora Černoška.

Je třeba si uvědomit, a čísla tomu svědčí, že absolutní většina sportující mládeže je z hlediska podpory silně podfinancovaná. Naším cílem a snahou je, aby se neustále se prohlubující rozdíly na této základní úrovni vyrovnaly. To jistě nepovede k ohrožení prosperity vrcholových sportů, ani individuálních ani těch kolektivních. Ty jsou stejně součástí sportovního života, jako základní výuka a trénink. Pokud však nemáme v budoucnu řešit daleko složitější problémy života našich dětí, je třeba najít vůli a odvahu ke změně dnešního modelu podpory.

Z pozice člena zastupitelstva města Prostějova si dovolím ještě jednu malou poznámku. Problematika modelovaná v oblasti sportu zasahuje mnohem širší oblast života města. Je to nejen sport, ale i jiná zájmová a volnočasová činnost našich dětí. Uvědomme si, že nezabezpečení této oblasti v celé její šířce se může v budoucnu nevyplatit nejen nám, ale dalším generacím. Tyto obavy jsou jistě daleko závažnější, než obavy vyslovené v rozhovoru.