Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

10. Prostějov - město citlivých řešení palčivých problémů

  • Nebude-li v našich silách některé problémy vyřešit, navážeme spolupráci s odborníky. Budeme přistupovat ke všem otázkám citlivě, profesionálně a zásadně ve shodě s Vámi, občany.
  • Zavedeme regulaci hazardních her na území města. Hazard neohrožuje pouze děti, ale celé rodiny, napříč generacemi.

Podpořte nás

Líbí se vám volební program kandidátky TOP 09 a nezávislí Prostějované? Chtěli byste nás podpořit v kampani do komunálních voleb? Ozvěte se nám! Za každou pomoc budeme vděční.

 

Jak můžete pomoci?

  • roznos materiálů do schránek

  • účast na předvolbních setkáních

  • vyvěšení plakátů na vámi vlastněných plochách

 

V případě vašeho zájmu prosím pošlete email na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzva radě statutárního města Prostějova

Ing. Aleš Matyášek

Ing. Aleš MatyášekMé jméno je Aleš Matyášek. Je mi 52 let a jsem rodilým Prostějovákem. Poslední 4 roky jsem měl možnost zblízka poznat práci v zastupitelstvu našeho města.

Původním vzděláním jsem matematik, avšak běh života mě přiměl studovat i jiné obory. A tak jsem též absolvoval magisterské studium na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a v současnosti si rozšiřuji obzory v oboru teologie na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. Po vojně jsem krátce vedl středisko plavecké výuky a v letech 1987 až 1995 jsem pracoval na vývoji informačních systémů v Obchodních sladovnách. Před rokem jsem opustil po 17 letech pozici ředitele v menší zahraniční developerské společnosti. Nyní pracuji ve společnosti vlastní. Kromě toho se ve zbývajícím čase věnuji trenérské práci v plaveckém oddíle.

S manželkou Ivanou máme dvě dcery. I když se na počátku zmiňuji o svých dosavadních profesích, vím, že největším mým bohatstvím je právě moje rodina. Je mým zázemím a oporou, radostí a školou opravdového života. Je to opravdu to nejcennější, co na tomto světě mám.

V roce 2009 jsem vstoupil do tehdy se rodící TOP09. V následujícím roce jsme spolu s dalšími kolegy obsadili díky voličům 6 křesel v zastupitelstvu. Ač v opozici, pracovali jsme naplno, což dokládá řada našich návrhů k projednávaným věcem. Dá se říci, že jsme pronikli pod pokličku místní politiky. Nabyté zkušenosti mohu zúročit při práci na její změně. Záleží ale také na Vás!

Ing. Marek Moudrý

Ing. Marek MoudrýJmenuji se Marek Moudrý. Narodil jsem se 24. dubna 1974 v Prostějově. Jsem ženatý, s manželkou Renatou máme tři děti – Terezii (11 let), Marka (8 let) a Davida (5 let). Bydlíme v Prostějově - Krasicích.

V roce 1992 jsem absolvoval tehdejší Střední ekonomickou školu (současnou obchodní akademii) a poté vystudoval sociálně ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Bakalářské studium jsem absolvoval v oboru Regionální a lokální rozvoj a inženýrské studium v oboru Ekonomie a management se specializací na rozvoj regionů a sídel. Rok jsem učil na fakultě jako asistent a poté jsem se vrátil do Prostějova. Po vysoké škole jsem nastoupil na Střední odbornou školu podnikání a obchodu (tehdejší Soukromou střední podnikatelskou školu obchodu a služeb), kde jsem dodnes. Učím ekonomické předměty, legislativu a podnikání v EU a hlavně marketing, který je mojí srdeční záležitostí. Napsal jsem dvoudílnou učebnici Marketing – podstata marketingu a jsem spoluautorem učebnice Politologie a Člověk v mezinárodním prostředí. Od roku 2002 působím jako zástupce ředitele školy. V letech 2006-2010 jsem byl členem komise pro cestovní ruch a v letech 2010-2014 školské komise.

Do zastupitelstva jsem se rozhodl kandidovat, protože mi není lhostejné dění v Prostějově a své město mám rád. Chtěl bych svoji energii a nápady věnovat oblasti marketingu a cestovnímu ruchu. Prostějov je město s bohatou historií a množstvím památek, na které může být pyšné. Potenciál města se však bohužel efektivně nevyužívá. Bohaté dědictví našich předků leží víceméně ladem. Rozvoj turismu přitom přímo souvisí s rozvojem města. A proč si myslím, že je pro město důležitý marketing? Protože zajišťuje komunikaci s občany, prezentuje město za hranicemi regionu a řídí a organizuje propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí. Navrhnu zřízení samostatného odboru magistrátu, který by propojoval marketing, turismus a kulturu. Město by se mělo naučit naslouchat občanům, turistům, podnikatelům a dalším cílovým skupinám a vnímat je jako zákazníky, zajímat se o jejich potřeby a přání. Přeji si, aby centrum Prostějova žilo celý rok zajímavými kulturními a sportovními akcemi a aby se stalo příjemným místem k žití a atraktivním cílem pro turisty. Věřím, že se tato vize dá realizovat.