Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Metody a metody

Před nějakou dobou se v prostějovském tisku objevily komentáře k otázce tzv. Národního olympijského centra, které se vyjadřovaly k postoji některých opozičních zastupitelů následujícím způsobem:

„Mediální vystoupení všech nepřejících považujeme za nehoráznou urážku nás trenérů, rodičů a všech, kteří pomáhají sportu. Jen lžou a nesmyslně napadají projekt víceúčelové sportovní haly, kterou Prostějov opravdu moc potřebuje.“

Pomineme-li, že se jedná o styl éry normalizačního komunismu, který nemá v demokratické a už vůbec ne ve věcné diskusi co dělat, je zřejmé že jednak nevede k řešení problému a jednak hovoří o lžích a napadání, aniž by byl uveden jediný konkrétní případ. Takové metody používali komunističtí ideologové a kádrováci k likvidaci svých protivníků, když už je nemohli zabíjet. 

Obecně jistě platí, že čím více kvalitních sportovních zařízení, tím lépe. Jakou metodou však producenti výše uvedených konstrukcí dospěli k přesvědčení, že to má být zrovna tenis, volejbal, basketbal a fotbal je záhadou. Vždyť frekventanti těchto sportů využívají to nejlepší, co je k dispozici. Pokud jde o vyjádřeních opozičních zastupitelů, nezaznamenal jsem žádnou lež, nebo napadání kohokoli. Jistě, vždyť jde o otázky směřující ke kvalitě projektu. V kostce jde o následující: 

1. Ochranu zájmů města Prostějova ve stanovách spolku Prostějov olympijský, jež je nutné změnit, aby byl spolek funkční a jeho činnost nebyla v rozporu se zákonem. 

2. Předložení konkrétních řešení využití haly. Povšechné informace o využití k hodinám tělocviku škol a sportování 700 dětí jsou bez konkrétních škol skutečně úsměvné.

3. Finanční rozvaha o provozu zařízení. Nejde o peníze na investice, jde o finanční zátěž pro město při zajištění provozu hotového objektu. Příjmy – náklady. Jednoduché, proč tolik okolků?

4. Předložení konkrétního rozdělení pro využití jednotlivými sporty. Proč jsou jen čtyři, jaké bylo kritérium jejich výběru, kdo rozhodl? Proč se nepočítá s jinými sporty např. s florbalem?!

Z informací Ministerstva školství plyne, že Investiční záměr a s ním žádost o dotaci 110 mil. Kč byla podána bez vědomí zastupitelstva města dne 22. 1. 2016. Rovněž informace o garanci města na vybudování dopravní infrastruktury k projektu ve výši 15,1 mil. Kč není pravdivá. Jestliže zastupitelstvo žádnou z těchto důležitých věcí neprojednalo a neschválilo, musíme se tázat a tážeme proč? Je v pořádku, že spolek, jehož je město členem předkládá žádost o stomilionovou dotaci bez vědomí zastupitelstva? Chceme znát provozní kalkulace, způsoby financování, schémata využití. Obecné fráze o sportování dětí a mládeže nestačí. Žádáme profesionální zpracování podle obecně platných investičních pravidel. To, co bylo dosud předvedeno, jim je na hony vzdálené.

Jedině metodou transparentnosti projektu lze dospět k řešení, které bude v zájmu všech. Zatím však cítím snahu urvat si to své bez ohledu na ostatní. 

Jestliže dnes řešíme problém v jedné oblasti, měli bychom říci těm, kteří na své řešení stále čekají, že jsou na řadě a hlavně kdy jsou na řadě! Zde se mi ale zdá, že se stále řeší nové a nové „problémy“ jedněch a těch samých a ti ostatní … ??? 

Ne, nemusíte mít strach vážení tenisté, volejbalisté, basketbalisté a fotbalisté! Opoziční zastupitelé dělají pouze zodpovědně to, co slíbili. Nenechte se izolovat pochybnou exkluzivitou. Olympijská myšlenka staví na první místo účast všech. Pojďme tuto myšlenku společně aplikovat jako základ metod řešení společných problémů a zájmů – jasně, věcně, transparentně! V Prostějově musí skončit vláda metodou „rozděl a panuj“! Proti ní postavme metodu FAIR PLAY.

 

Aleš Matyášek, zastupitel TOP09 a nezávislí Prostějované.

 

Komentář k otevřenému dopisu rodičů a trenérů

Zajímavý článek a la žena za pultem: http://www.vecernikpv.cz/…/15037-otevreny-dopis-treneru-rod…

Pokusil jsem se vystihnout některé omyly autora článku, je to trochu delší, snad nebudu příliš zkoušet trpělivost laskavého čtenáře

Vážení trenéři a rodiče, signatáři otevřeného dopisu,

Obrátili jste se na hejtmana Olomouckého kraje a primátorku statutárního města Prostějova, nikoli s konkrétními podněty a návrhy, ale se zcela nepochopitelnými urážkami některých opozičních zastupitelů v Prostějově. Dovolte mi, abych se k některým věcně vyjádřil.

Předně jako zastupitel mám při podílu rozhodování o správě věcí města Prostějova na rozdíl od Vás určité povinnosti a ty jsem slíbil plnit. Mezi ně patří i řádná starost o správu majetku města a hospodaření. Jistě jste si pečlivě prostudovali záznam z jednání zastupitelstva města Prostějova, kde se projednávalo založení spolku Prostějov olympijský. Lídr vašich týmů zde informoval zastupitele o projektu, který by měl být součástí širšího záměru národních olympijských center pro různé sporty. Jak jsem však zjistil na Ministerstvu školství, ono to tak není. Financování projektu se má uskutečnit z veřejně přístupného programu na rozvoj sportovní infrastruktury. Jde tedy o zcela běžné projekty, kam si mohl dát žádost kdokoli i samo město Prostějov. Nemohu se ubránit dojmu, že se jedná o pouhopouhý marketingový tah, aby se uměle zvýšil rating projektu.

Nevyjasněná je situace ohledně financování provozu. Žádal jsem a budu žádat, aby – pokud se projektu má účastnit město – byly předloženy konkrétní údaje, jak a za jaké peníze bude projekt nejen vystavěn, ale především jak bude provozován. Doposud se nám dostává pouze povšechných informací, že objekt tělocvičny bude hojně využíván prostějovskou mládeží a základními i středními školami. Trochu nepřesvědčivé se mi zdálo tvrzení, že provoz centra bude financován ze zisku. Jistě sami uznáte, že dělat něco, aniž by bylo zřejmé, kolik to bude stát je ve veřejném sektoru neodpovědné. Nechápu tedy Vaše rozhořčení nad legitimními požadavky, které vnesou do projektu více světla. Nejde totiž jen o Vaše týmy, jde o širší rozhled, kterému se budu ještě věnovat.

Ve Vašem dopise si stěžujete na neúnosné, ba hrozné podmínky, v nichž Vaše děti sportují. Nedávno jsme v rámci jednání sportovní komise navštívili zázemí 1. SK vedle ZŠ E. Valenty. Viděl jsem něco jiného. Moderní zařízení, které by mohla řada členů jiných týmů závidět. Nové haly pro tenisty v jejich areálu za kurty na Sportovní ulici, jejichž výstavbu spolufinancovalo město Prostějov, také asi nejsou v dezolátním stavu. Pokud jde o Volejbal a basketbal, též jsme se byli s komisí podívat na Sportovní hale, také nevykazuje známky Vámi popisovaných hrůz. Možná jde o jiná zařízení, které ale ve svém dopise nijak nespecifikujete. Rád se přijdu podívat. Vše lze opravit. Proto se mi zdá daleko vhodnější vynaložit prostředky na zvelebení stávajících zařízení, než budovat tělocvičnu, po níž sice emotivně voláte, ale o jejímž využití nemám, jako člen zastupitelstva jednoho ze tří členů spolku Prostějov olympijský, dodnes žádné konkrétní informace. V neposlední řadě musím říci, že v Prostějově se sportem zabývá daleko větší počet spolků, než Vaše čtyři, kteří jste signatáři dopisu. Od žádného jsem neslyšel podobné nářky na prostředí, v němž sportují. Pokud chtějí něco spravit, vyhrnou rukávy a jdou makat! Z posledních mohu jmenovat například lukostřelce. I jednota, jejímž jsem předsedou, před lety za svoje peníze vybudovala krásný beachvolejbalový areál. Nikoho jsme při tom nepotřebovali urážet. Máme sociální zařízení, nad nímž zrovna dvakrát nejásáme, ale snažíme se být trpěliví, protože na rozdíl od Vašich týmů dostáváme, stejně tak jako mnozí další, podstatně méně z dotačního koláče. Poukazujeme na to, ale neurážíme. Musím říci, že zvláště v poslední době se hodně v této oblasti podařilo zlepšit. Nebudu zde lacině porovnávat výši dotací pro Vaše VIP týmy a nás obyčejné. Mimochodem uvádíte, že vinou nepřejících opozičních zastupitelů je ohroženo sportování 700 dětí. Mohu Vás s velkou znalostí věci ujistit, že těch zbylých je daleko více a jsou, viděno Vaší optikou, daleko více ohroženi ve svém úsilí věnovat se kvalitně svému sportu. Pouze naše jednota jich eviduje 805. Jejich sportování je ohroženo něčím jiným. Nespravedlivým upřednostňování určitých skupin, kterým se říká preferované sporty. Chci tím na konkrétních příkladech doložit, že vím, o co se jedná v této oblasti a jako dlouholetý člen sportovní komise jsem řadu zařízení také navštívil. Pes je ale zakopaný někde jinde. My chceme, aby rovné podmínky měli všichni Prostějované, všichni rodiče a děti, které chtějí sportovat ve sportech, které se jim líbí.

A tak se ptám Vás, kteří takto emotivně vystupujete. Již máte jasno, jak budete zařízení využívat, kdo ho bude financovat, jak budou rozdělené mezi vás časové dotace využití objektu, kolik budete platit nájemné. Máte-li, proč to nebylo předloženo jako součást projektu zastupitelstvu? Proč musí zastupitel o tyto zcela samozřejmé informace, které přece musí být zpracovány ze všeho nejdřív znovu a znovu žádat, dokonce i v reakci na Váš ohavný pamflet? Máte-li tyto informace, předložte je prosím. Jinak je Vaše právo napsat takový dopis zpochybněno a budí dojem, že jste byli zneužiti. Další naléhavou otázkou je, proč jsou do projektu zapojené jen uvedené čtyři subjekty? Kdo takto rozhodl? Proč se buduje zrovna tělocvična, když máme Sportovní halu? Jde-li o veřejné prostředky, je nutná transparentnost diskuse, v níž budou pojmenovány problémy, stanovena jejich naléhavost a postup řešení. Proč se například dříve neopraví a nevybuduje zázemí pro atlety s potřebnými parametry tam, kde vždy bylo? Nebo proč se neopraví fotbalové hřiště tam, kde je nyní zoufale zničené. Chápu Váš úzký zájem, ale můj pohled zastupitele je a musí být daleko širší a proto kladu uvedené otázky. Vám to však nedává právo reagovat takto hrubým způsobem, i když si snažíte legitimitu získat pouhými 35 podpisy trenérů z deklarovaných 115.

Ne, vážení trenéři a zástupci rodičů, Váš dopis je příliš mělký, než aby se dalo uvěřit, že Vám jde o dobrou věc. Je to stejný marketingový tah jako celé, doposud nezdůvodněné Olympijské centrum, ovšem s jiným cílem. Zostudit ty, kteří vyžadují po vedení města i kraje odpovědné jednání, před veřejností. Pokud by Vám šlo o dobrý a vyvážený projekt, seznámíte se s našimi připomínkami a budete na ně věcně reagovat předložením požadovaných informací, které budou tak přesvědčivé, že nebude za těžko pro ně zvednout ruku. Bohužel Váš dopis obsahuje něco jiného.

Věřte, že pokud bych měl jistotu, že se skutečně jedná o projekt pro mládež, jak sami píšete, který bude doložený konkrétními rozvrhy náplně činnosti, využitím objektu a financováním provozu, z nichž bude zřejmé, že se nejedná pouze o několik vybraných vyvolených, ale skutečně o promyšlenou tréninkovou strategii, která bude zasahovat celé spektrum od nejmladších přípravek po nejstarší kategorie, které v Prostějově ještě aktivně sportují, pokud neodchází na studia, budu první, kdo jej podpoří. A tak nám jde paradoxně o stejnou věc. Vám pouze slovy, nám činy. Stejně tak ale poctivě říkám, že budu trvat na proporcionalitě, aby se v našem městě mohly rozvíjet všechny zájmové činnosti, ne pouze některé sporty. O to jsem vždy usiloval a usilovat budu!

V závěru dopisu píšete, že budete informovat ministryni Kateřinu Valachovou. Prosím, zašlete jí Váš dopis. Jsem přesvědčen, že to zcela postačí k ilustraci rozporuplnosti celého projektu.

V Prostějově 8. 7. 2016

Mgr. Ing. Aleš Matyášek, zastupitel, předseda Tělovýchovné jednoty Prostějov, z.s.