Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

8. Prostějov - zdravé město aktivních občanů

  • Již v minulém volebním období jsme připravili a předložili nový, spravedlivý program podpory volnočasových činností občanů a zejména našich dětí. Uvedeme jej do života.
  • Se všemi subjekty, které se systematicky a dlouhodobě starají o výchovu dětí a mládeže ve volném čase, uzavřeme dlouhodobé dohody o podpoře jejich činnosti.
  • Podpora zdravého způsobu života se vždy vyplácí, budeme ji řídit srozumitelně a s nejvyšší zodpovědností.