Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

7. Prostějov - město živé, společenské a kulturní

  • Obnovíme význam a přitažlivost přirozených urbanistických center našeho města jako míst setkávání lidí.
  • Budeme se snažit o oživení Masarykova náměstí, tak aby se společenský život stal přirozenou součástí dění v historickém centru města.
  • Od společnosti Manthellan budeme požadovat doložení vývoje projektu, důvodů jeho odchýlení od soutěžního návrhu a prokázání jeho ekonomické reálnosti.
  • Trváme na moderním a citlivém vyřešení otázky zástavby ve středu města.
  • Nedopustíme likvidaci a odstranění kulturního zázemí z centra města.
  • Navážeme skutečné partnerství se všemi organizacemi, které se kulturní činností ve městě zabývají.
  • Vytvoříme prostředí aktivní spolupráce s občany na rozvoji kulturního dění ve městě.