Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

1. Prostějov - město s efektivní a fungující správou

  • Komunikace s občany a znalost jejich potřeb je pro nás prioritou tak, aby každý občan věděl, v jakém městě žije a bude žít.
  • Změníme způsob hospodaření města. Hospodaření musí být srozumitelné, zdravé a musí vycházet ze skutečných potřeb občanů a finančních možností města.
  • Budeme samostatně řídit oblast kultury, cestovního ruchu a marketingu tak, aby se město stalo atraktivním místem pro občany i turisty.
  • Na magistrátu využijeme schopností každého, kdo chce pracovat pro rozvoj města
  • Všechny informace o správě města budou veřejné.
  • Zavedeme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva.
  • Posílíme význam komisí rady a budeme dbát jejich doporučení.
  • Prohloubíme partnerskou spolupráci s městy blízkými i zahraničními a navážeme nové vztahy.