Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Podporujeme MUDr. Jitku Chalánkovou

Místní a regionální organizace TOP09 Prostějov plně podporuje úsilí poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové v pomoci rodinám, do jejichž integrity zasáhla sociální služba Norského království. Jako členové strany, která deklaruje a vyznává principy demokracie a právní ochrany svých občanů sledujeme případy, kdy jsou zvláštním způsobem odebírány děti svým rodičům.

Jsme členy strany, která má přímo ve svém názvu zakotveno slovo Tradice. Rodina je jejím základem a je nedotknutelná. Bez rodiny není tradice a bez tradice není rodiny. Nebude-li garantováno právo rodičů a dětí žít v úplné rodině, budou-li děti odebírané rodičům bez řádného právního zdůvodnění, znamená to začátek rozkladu naší společnosti.

Naše poslankyně Jitka Chalánková od prvního zveřejnění případu odebrané devítiměsíční holčičky dne 12. 1. 2016 uvedla informaci, že otec holčičky je Nor a matka Češka. Holčička má norské a české občanství, jak bylo opakovaně veřejně sděleno. Pomoci je třeba v každém případě. Jde o problém systému, který dostává do zoufalé situace jak Nory, tak cizí státní příslušníky. A my máme možnost a povinnost upozorňovat na takto hrubé porušování základních práv a svobod. Pokud jsou zřejmě bezradné státní instituce při ochraně základů naší společnosti, k nimž celistvost rodiny bezesporu patří, lze jedině ocenit odvahu, s jakou se snaží pomoci paní poslankyně MUDr Jitka Chalánková. V obou případech, které se přímo dotýkají občanů České republiky, s údivem sledujeme nesrozumitelnost jednání českých úřadů. O to víc si vážíme úsilí naší poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové. Stojíme za ní, věříme ve správnost jejích kroků a vyjadřujeme naději za nás i za postižené rodiče a děti, že se jí s dalšími spolupracovníky podaří, aby rodiny podivným způsobem rozdělené, byly opět pohromadě.

Banální lapálie, aneb o zakopaných psech

Je to již téměř pětiletý evergreen. Na ulici, kde bydlím, jsou vysazeny keře. Mezi keři jsou z chodníku u každého domu vybudovány přístupy na silnici. To je vcelku běžné. Ty přístupy jsou však dlážděny, na rozdíl od ostatních komunikací, zatravňovacími panely. Ty panely mají takové ty díry, aby v nich mohla růst tráva a špatně se po nich chodilo. Takže se používají často na parkovištích. Auta po nich jezdí a tráva tam snad roste. Ještě jsem to neviděl. Ani u nás na ulici. Připadalo mi, že ty díry jsou pro bezpečnou chůzi nebezpečné. Upozornil jsem na tuto nepříjemnost jako zastupitel na zastupitelstvu. Dostat jsem podrobné vysvětlení od samotných kapitánů prostějovských staveb, že se po nich chodit dá… a že to bude zasypané hlínou a na jaře tam bude krásná svěží zelená travička. To jistě chodit se dá, ale ne zrovna bezpečně. Zato ta travička tam moc není. A tak jsem se odhodlal téměř každé zastupitelstvo, na tuto nebezpečnou hloupost upozorňovat. Pravda, někdy jsem si už připadal, jako když hrách na zeď hází – přihlásím se s podnětem, úvodní věta, oči v sloup u některých posluchačů… a hle, můj podnět nikoho nepodnítil. Vysvětlení, že to tak je vlastně v pořádku… a nic. Až na posledním zastupku, skoro po pěti letech, již ve změnu nedoufaje, slyším, jak mi dává za pravdu paní primátorka Alena Rašková. „Je to nebezpečné!“ Věřím tedy, že se konečně začne banální lapálie se zatravňovacími panely napravovat.
Kéž by tomu bylo i v druhém případě, který však již žádnou lapálií není. Proč o tom ale píši? Jednoduše proto, že celý tento drobný příběh ukazuje na mnohem vážnější jev. Je to prosím úcta k občanovi. Lapidárně by se to dalo shrnout takto: problém? Pchá! My jsme rozhodli dobře! Nebezpečí, že se někdo starší, hůře chodící zraní, se lidí v kanclech, včetně těch volených přece netýká.
A netýká se jich až do té míry, že při rozpolcenosti zastupitelstva vejpůl si přisvojí patent rozumu a většinou jednoho hlasu rozhodnou. Nikoli o banální lapálii, ale o zbourání domu, který tu je jen jeden, byl vystavěn pro jízdní pluk, což tehdy byla vojenská materie velkého kalibru. Ano, řeč je o Jezdeckých kasárnách, které pouhých 18 zastupitelů chce poslat k zemi. Jinde se opravují, u nás se zbourá. A kde je ten zakopaný pes? V úctě k občanům. V navrženém a neschváleném referendu…. Bourat? … Nebourat? Rozhodl jeden jediný hlas. Referendum není třeba. Vždyť je tu jeden hlas navrch. Opravdu jste si všichni jisti, že jste rozhodli dobře??? A tak povzbuzen nenadálou nadějí, že zatravňováky budou vyměněny, klíčí ve mně i naděje, že se mezi 18 najde alespoň jeden, který si uvědomí, že je něco chybně.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, za celý klub zastupitelů TOP09 krásné prožití adventní doby, která je symbolem největší naděje, kterou lidstvo dostalo do svých malých i velkých starostí a bolestí. Je na nás, abychom si jí byli vědomí a vytrvali. Vždyť trpělivost i růže přináší. :-)Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované

O utiskovaných koaličních zastupitelích...

(Foto: stav budovy JK v době předání do majetku města.)Kauza jezdeckých kasáren pokračuje:

Prostějovská primátorka použila v reportáži ČT o Jezdeckých kasárnách právní pojem "útisk" a prohlásila, že zastupitelé, kteří hlasovali pro zbourání Jezdeckých kasáren jednali v útisku. Blíže reportáž ČT zde:

http://www.ceskatelevize.cz/…/415231100212047-tyden-v-regi…/

(reportáž v čase 12:27)

K tomu je třeba připomenout,že její slova míří na ten okamžik, kdy, jak lze zjistit ze záznamu jednání zastupitelstva dne 2. 11. 2015, byli zastupitelé upozorněni na možnost podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu, pokud bude rozhodnuto o zbourání objektu. Proč toto upozornění na jednání zastupitelstva bylo vysloveno?

Vedení města totiž neumožnilo řádné a veřejné projednání všech aspektů, které je nutné brát v úvahu. K problematice nebyla vedena řádná odborná diskuse. Je prokazatelné, že nebylo umožněno veřejně představit studii, která dokazuje, že využití objektu pro potřeby města je možné a tedy bourání není nutné. K potřebě uskutečnění odborné diskuse se dokonce přihlásil i bývalý primátor na jednání zastupitelstva dne 24. 11. 2014, tedy před rokem. Zřejmě to bylo pouze plané chlácholení, neboť od té doby radnice žádnou seriózní odbornou analýzu celé záležitosti nezorganizovala. Navíc 15. 12. 2014 rozhodlo zastupitelstvo o zakonzervování hlavní budovy kasáren, aby dále nebyla devastována. Zbourány měly být pouze vedlejší přístavky ze 70. let. Toto usnesení není doposud splněno. Jak je to tedy s plněním usnesení zastupitelstva, které bylo přijato daleko větším počtem hlasů než usnesení o zbourání? Které usnesení má být provedeno dříve? To, které bylo přijato později? Takto si transparentní řízení města nepředstavujeme!

Není tedy zřejmé jaký útisk má paní primátorka na mysli, pokud koalice není schopna a ochotna připustit seriózní a věcné projednání tak závažné záležitosti, jakou je zbourání historické budovy z roku 1891, která je navíc v dobré konstrukčně technické kondici. Což prokázaly odborné posudky. Naopak za závažné považujeme primátorčino vyhrožování pro ty zastupitele, kteří si řádně plní povinnosti, jež vyplývají z jejich slibu. To se o bouracím rozhodnutí Jezdeckých kasáren přijatého pouhými 18 zastupiteli říci nedá. Jsme přesvědčeni, že k situaci nemuselo dojít, kdyby:
a) bylo splněno usnesení zastupitelstva o zakonzervování a zabezpečení hlavní budovy Jezdeckých kasáren
b) proběhla řádná a odborná diskuse o možnostech využití objektu a přilehlého areálu
c) nebyly veřejnosti předkládány desinformace o jakési nulové umělecké hodnotě objektu
d) vedení města řádně plnilo své povinnosti při správě majetku města

Jak je z reportáže ČT již zřejmé celému světu a nejen Prostějovanům, na budově samotné došlo k rozsáhlé devastaci oproti stavu z roku 2004, kdy město objekt převzalo (srov. přiložené foto)

Ptáme se, kdo je za tuto devastaci odpovědný, kdo je odpovědný za systematické ničení městského majetku? Kdo je zodpovědný za neplnění usnesení zastupitelstva, které bylo přijato již téměř před rokem. Požadujeme, aby celá věc byla vyšetřena a vyvozena odpovědnost osob, které mají v popisu práce řízení správy majetku města.
Vyzýváme primátorku města, jako startutárníhoi zástupce, aby:
a) zajistila vyšetření případu devastace městského majetku
b) zajistila splnění usnesení zastupitelstva o zakonzervování a zajištění hlavní budovy Jezdeckých kasáren
c) zastavila veškeré kroky, které radnice doposud činí směrem ke zbourání objektu

Zastupitelé TOP09 a nezávislí Prostějované se chtějí společně podílet na správě veřejných věcí. Kauza Jezdeckých kasáren se společnou správou veřejných věcí nemá společného vůbec nic. Proto vyzýváme všechny rozumné zastupitele, aby se na takovýchto praktikách nepodíleli.

Aleš Matyášek, zastupitel

(Foto: stav budovy JK v době předání do majetku města.)

JK

Tento stručný nadpis se již vžil pro označení problému Jezdeckých kasáren. Ano, v době, kdy odstoupil primátor tohoto města, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a další dva členové městské rady jsou k rezignaci vyzváni, neobvyklé téma. Myslím, že o rezignacích a řešení bylo a bude napsáno ještě dost.

Jezdecká kasárna v sobě obsahují jakési mystérium míjení se. Míjí se koalice s opozicí, míjí se koaliční zastupitelé s opozičním seminářem, míjí se argumenty. Míjí se vůle koalice s morální povinností vyslechnout občany města na jednání zastupitelstva.
Střetávají se naopak pravda s nepravdou. Město má několik mediálních pracovníků. A to by nemělo být. Utvrdil mne v tom ten fakt, že jeden z nich uveřejnil na městských stránkách informaci o nulové umělecké hodnotě Jezdeckých kasáren.
Pro zájemce zde adresa:

http://www.mestopv.cz/showdoc.do…

Nic proti tomu. Kdyby nešlo o manipulaci s veřejným míněním.

Jasně, nemá to hodnotu, sundejte to a postavte místo toho něco hezkého. Všimli jste si, jak z té poslední věty vypadlo slovo „uměleckou“? Projekce naší uspěchané mysli se takových osudných chyb může dopustit a dopouští. Zkušení manipulátoři toho potom bohatě využívají.

Jenže to takto nemůže být. Jezdecká kasárna mají svou hodnotu. Hodnotu materiální, konstrukční i historickou. Byť ta poslední se nerovná historické hodnotě Karlova mostu. Jenže relativně k podmínkám města Prostějova může být právě tato daleko větší. Proč? Protože Praha je historickými stavbami napěchovaná, Prostějov nikoli. A tak se stalo, že aniž by bala zveřejněna, byla zneužita zpráva prostějovského památkáře na webu města. Jenže to je zpráva zaměstnance magistrátu, na objednávku magistrátu, tedy svého zaměstnavatele. Jestliže tu má něco nulovou hodnotu, tak je to nezávislost oné zprávy, z níž navíc mediální poradce účelově vytrhl a zdeformoval pouze nepatrné sdělení.

A tak se ptám, kdo oprávnil mediálního pracovníka, který se navíc ani nepodepsal, k uveřejnění nepravd na oficiálním webu města? Ke zkreslení skutečnosti?

A musím se ptát dále: proč nepřišli radní, kteří si takové zprávy objednali na seminář k Jezdeckým kasárnám? Proč není ze strany koalice připuštěna žádná diskuse odborníků?

Nesouvisí to tak trochu s tím podhoubím, z něhož je živeno jeho současné vedení? Přemýšlejme!

Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované

Pozitivní návrhy, co je psáno, to je dáno!

Poslední dobou se často setkávám s tvrzením, že je opozice v zastupitelstvu pouhým kritizujícím elementem a že nikdo od ní neviděl ještě ani jediný pozitivní návrh. Posuďte sami, navrhovali jsme a navrhujeme:

 1. Spravedlivou a systematickou podporu dětí a mládeže při pěstování sportovních a volnočasových aktivit, dlouhodobou partnerskou spolupráci města s organizacemi, které se o děti starají.
 2. Reálnou a funkční revitalizaci centra Prostějova v lokalitě Wolkerova-Komenská-Úprkova v zájmu obyvatel našeho města s ohledem na petici občanů města s 2500 podpisy o zachování KaSC
 3. Zachování tržnice v centru města a její modernizaci
 4. Rekonstrukci historického objektu Jezdeckých kasáren a přilehlé jízdárny a jeho využití na základě odborné diskuse
 5. Vybudování koupaliště za Kosteleckou ulicí, nejlépe v podobě 8 dráhového 50 m bazénu s příslušenstvím a možností výhledového zastřešení
 6. Úklid hlavních městských komunikací ve správě Olomouckého kraje více než dvakrát za rok
 7. Respektování práva občanů přednést své návrhy na jednáních zastupitelstva
 8. Odstranění závor, které brání invalidním spoluobčanům parkovat na ulici Školní
 9. Zpracování a předložení funkčního a reálného projektu Národního olympijského centra jako rozšíření příležitostí pro sportovní aktivity zejména prostějovské mládeže

Tím nejdůležitějším a nejvíce pozitivním návrhem však je péče o trvalé posilování principu transparentnosti samosprávy.

Tento princip byl v poslední době nepochopitelným způsobem dosti zdeformován.

Číst dál: Pozitivní návrhy, co je psáno, to je dáno!

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich