Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Komentář k situaci na ZŠ Dr. Horáka

Na mimořádném zastupitelstvu 13. května jsme projednávali účetní závěrku města Prostějova a závěrečný účet za rok 2013. Zajímalo mne, jakým způsobem je v této souvislosti řešena situace ZŠ Dr. Horáka, kde byly zjištěny nesrovnalosti, které vyústily ve ztrátu 2,1 milionu korun. Z pohledu zastupitele, který má na závěrečný účet otisknout razítko svého mandátu a pro občany potvrdit, že je správný, jde o důležitou věc. Již to, že se jedná o problematiku let 2011-2013 a že se na pochybení nepřišlo dříve, mne vede k pozornosti.

Ze sdělení ke stejné věci již na jednání 15. dubna jsem vyrozuměl, že se jedná o nějakou pozdě zapsanou fakturu, která byla zaúčtována do jiného roku, než měla být. Budiž, to se stát může. V materiálech pro projednání závěrečného účtu města však stojí, že jde o navýšení spotřeb energie v souvislosti s instalací solárních panelů pro ohřev vody v plaveckém bazénku, nástupem nového školníka a chybnou regulací ředící vody do bazénu. Jde tedy o nezapsanou fakturu nebo o ředící vodu? Ale že by se neprováděly inventury spotřeb? Žádal jsem tedy o jediné: o informaci, jak je tato záležitost účtována, zda jde o škodu nebo jiné zdůvodnění. Krátkou diskusi k této věci ukončil pan primátor s tím, že již na žádné mé otázky nebude odpovídat, věc je předmětem trestního řízení.

Zneklidňuje mne výše škody, doba, kdy se na ni přišlo a zvláštní neochota podat jednoduchou informaci, která by dostatečně jasně osvětlovala současný stav věci ve vztahu k závěrečnému účtu města. Zneklidňuje mne otázka, zda je možné, aby bazénkem protekla voda za 2,1 mil korun. A zneklidňují mne další otázky. Rada to řeší půjčkou škole. Z čeho ji však bude škola splácet? Z peněz na výuku a provoz školy? To však znamená omezení a to je pro mne nepřijatelné. Za tyto chyby nemohou trpět ani děti, ani učitelé.

Aleš Matyášek, předseda klubu TOP09

Materiály TOP09 k bodu 23 jednání Zastupitelstva - Galerie Prostějov

Materiál, který TOP09 podávala už 5. listopadu a který byl odložen na další jednání Zastupitelstva nejprve na webu mezi materiály chyběl. Po upozornění byla situace napravena a tento materiál najdete zde >>

Usenesení regionální organizece TOP09 k ustavení koalice Krajského zastupitelstva Olomouckého kraje

Členové RO TOP09 Prostějov s údivem a obavou přijali zprávu o vytvoření komunistické koalice v zastupitelstvu Olomouckého kraje a zvláště pak, že resort školství je v rukou komunistického zástupce. Sociální demokracie tím výrazně zpochybnila své demokratické směrování a TOP09 napře všechny síly, aby se neopakovala destrukce, podobná té, která následovala po únoru 1948.

Co je víc? Jeden nový akvapark nebo tři opravená koupaliště?

Končí léto a v prostějovském tisku se to hemží úvahami nad zdejším akvaparkem. Byl jsem dotázán, co je lepší, zda akvapark za 240 mil. Kč nebo tři opravená prostějovská koupaliště. (viz článek v Prostějovském deníku)

Nebylo nutné dlouho spekulovat. Stačí jedno číslo, které také bylo prezentováno v médiích. A to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí tolik potřebného koupaliště na Kostelecké. Rekonstrukce má proběhnout v několika etapách a ta první má být za 40 mil. Kč. Mělo by vzniknout letní koupaliště s možností zastřešení v další etapě.

Nyní již jednoduché počty. Tři prostějovská koupaliště, která potřebovala v roce 2006 rekonstrukci. Po 40 mil Kč, to je 120 mil Kč. Připočteme-li skutečnou potřebu mít alespoň na jednom atrakce typu akvapark, o tom asi nikdo diskutovat nechce, můžeme počítat s částkou dalších 50 mil Kč. Čísla nelovím z mraků ale z vlastní zkušenosti. Mnoho lidí si jistě vzpomene na první tobogán, který jsme za pomoci města vybudovali v Koupelkách. Za 2 (slovy: dva) miliony korun. Takže se mi částka 50 mil na atrakce zdá více než dostatečná. Po takové akci zbývá tedy 70 mil Kč, tři opravená a funkční koupaliště.

Ani následná ekonomika není nezajímavá. Vezmu v úvahu pouze jedno koupaliště – Koupelky. Odpisy ze 40 mil Kč (prosím ekonomy o shovívavost) jsou šestkrát nižší než odpisy z 240 mil. Kč. Čili fixní náklady by při takovém řešení byly šestkrát nižší. Je jasné, že při současných cenách vstupného postačí tržby sotva na provoz. Je třeba brát v úvahu i míru rizika špatné sezóny. Zajímavý je však jiný moment. Ze zbývajících ušetřených 70 mil. Kč může město po dobu 23 let přispívat na každou vstupenku 50ti korunami (za předpokladu 60 tis návštěvníků za sezónu). Pokud vezmeme do systému všechna tři prostějovská koupaliště bylo by to možné po dobu 7 let. Uvědomme si, že jsme pořád na stejných penězích, jako jsme vrazili do akvaparku. Máme však tři opravená koupaliště a + 50 Kč na návštěvníka po dobu 7 let. Za předpokladu, že vstupné pokryje provozní náklady, můžeme těch 50 Kč použít na úhrady odpisů a tím kumulovat prostředky na příští nutné opravy.

Číst dál: Co je víc? Jeden nový akvapark nebo tři opravená koupaliště?

Komentář ke stanovisku ÚOHS

otaznikDne 4. 6. 2012 informoval tisk o stanovisku ÚOHS k záležitosti prodeje pozemků a KaSC v Prostějově (viz např. Prostějovský deník). Představitelé magistrátu vyjadřují uspokojení nad závěry tohoto úřadu a připomínají podobný závěr Ministerstva vnitra. Položme si tedy zásadní otázku. Je opravdu všechno v pořádku? Odpověď lze najít v pravdivých odpovědích na následující otázky.

Proběhl výběr investora v souladu se zadáním a podmínkami soutěže? - neproběhl, investor nebyl vybrán podle stanovených kritérií!

 1. Je nesporné, že byl vybrán správný uchazeč?
  - není, protože uchazeči nebyli hodnoceni podle všech zadaných kritérií
 2. Je cena, kterou má město obdržet za nejlukrativnější pozemky v pořádku?- pozemky mají být prodány za cenu 2200 Kč. V dané lokalitě prodává město pozemky jiným investorům za 5000 Kč
 3. Bude se v lokalitě realizovat ten návrh, který byl ohodnocen jako nejlepší?
  - nebude, ve vybraném návrhu bylo umístění kulturního centra, v současných studiích chybí.
 4. Je smlouva, mezi městem a investorem v pořádku?
  - není, svědčí o tom dodatek, který byl předložen zastupitelstvu ke schválení 14. 2. 2012. Důvodem byly právě vady smlouvy, které ji činily nevýhodnou pro město a pro které nebylo její podepsání doporučeno právním poradcem.
 5. Byli zastupitelé při schvalování smlouvy informováni o všech důležitých okolnostech?
  - nebyli, rada předložila smlouvu ke schválení, aniž by informovala zastupitele o tom, že právní poradce nedoporučil smlouvu pro nevýhodnost podepsat.
 6. Je smlouva platná?
  - o tom se vedou spory. Dosavadní postup soudu o platnosti smlouvy nejednal. Žalobu podanou Ing. Navrátilem zamítl proto, že občan není oprávněn takovou žalobu podat.

Z odpovědí na otázky je jistě každému soudnému člověku jasné, že nad celým projektem visí řada otazníků. Současní představitelé města si neuvědomují, že z předešlých otázek a odpovědí vyplývá zarážející netransparentnost celého projektu.  Místo vyjadřování ulehčení nad výroky úřadů to měli být především oni, kdo se měl zasadit o odstranění velkých pochybností o celém případu. Z vyjádření Ministerstva vnitra i ÚOHS plyne pouze jediné: chybí právní rámec, aby mohli posoudit vznesené námitky, které jsou vyjádřeny v předložených otázkách. Z vyjádření úřadů neplyne, že je vše v pořádku, ale pouze to, že z hlediska jejich oblasti dozoru zákon porušen nebyl. Ministerstvo vnitra výslovně upozorňuje, že značná část problému leží v oblasti samosprávy, do níž není oprávněno zasahovat.

Jestliže vrcholní představitelé města necítí povinnost k odstranění vážných pochybností, my tuto odpovědnost bereme velmi vážně.

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde