Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

O utiskovaných koaličních zastupitelích...

(Foto: stav budovy JK v době předání do majetku města.)Kauza jezdeckých kasáren pokračuje:

Prostějovská primátorka použila v reportáži ČT o Jezdeckých kasárnách právní pojem "útisk" a prohlásila, že zastupitelé, kteří hlasovali pro zbourání Jezdeckých kasáren jednali v útisku. Blíže reportáž ČT zde:

http://www.ceskatelevize.cz/…/415231100212047-tyden-v-regi…/

(reportáž v čase 12:27)

K tomu je třeba připomenout,že její slova míří na ten okamžik, kdy, jak lze zjistit ze záznamu jednání zastupitelstva dne 2. 11. 2015, byli zastupitelé upozorněni na možnost podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu, pokud bude rozhodnuto o zbourání objektu. Proč toto upozornění na jednání zastupitelstva bylo vysloveno?

Vedení města totiž neumožnilo řádné a veřejné projednání všech aspektů, které je nutné brát v úvahu. K problematice nebyla vedena řádná odborná diskuse. Je prokazatelné, že nebylo umožněno veřejně představit studii, která dokazuje, že využití objektu pro potřeby města je možné a tedy bourání není nutné. K potřebě uskutečnění odborné diskuse se dokonce přihlásil i bývalý primátor na jednání zastupitelstva dne 24. 11. 2014, tedy před rokem. Zřejmě to bylo pouze plané chlácholení, neboť od té doby radnice žádnou seriózní odbornou analýzu celé záležitosti nezorganizovala. Navíc 15. 12. 2014 rozhodlo zastupitelstvo o zakonzervování hlavní budovy kasáren, aby dále nebyla devastována. Zbourány měly být pouze vedlejší přístavky ze 70. let. Toto usnesení není doposud splněno. Jak je to tedy s plněním usnesení zastupitelstva, které bylo přijato daleko větším počtem hlasů než usnesení o zbourání? Které usnesení má být provedeno dříve? To, které bylo přijato později? Takto si transparentní řízení města nepředstavujeme!

Není tedy zřejmé jaký útisk má paní primátorka na mysli, pokud koalice není schopna a ochotna připustit seriózní a věcné projednání tak závažné záležitosti, jakou je zbourání historické budovy z roku 1891, která je navíc v dobré konstrukčně technické kondici. Což prokázaly odborné posudky. Naopak za závažné považujeme primátorčino vyhrožování pro ty zastupitele, kteří si řádně plní povinnosti, jež vyplývají z jejich slibu. To se o bouracím rozhodnutí Jezdeckých kasáren přijatého pouhými 18 zastupiteli říci nedá. Jsme přesvědčeni, že k situaci nemuselo dojít, kdyby:
a) bylo splněno usnesení zastupitelstva o zakonzervování a zabezpečení hlavní budovy Jezdeckých kasáren
b) proběhla řádná a odborná diskuse o možnostech využití objektu a přilehlého areálu
c) nebyly veřejnosti předkládány desinformace o jakési nulové umělecké hodnotě objektu
d) vedení města řádně plnilo své povinnosti při správě majetku města

Jak je z reportáže ČT již zřejmé celému světu a nejen Prostějovanům, na budově samotné došlo k rozsáhlé devastaci oproti stavu z roku 2004, kdy město objekt převzalo (srov. přiložené foto)

Ptáme se, kdo je za tuto devastaci odpovědný, kdo je odpovědný za systematické ničení městského majetku? Kdo je zodpovědný za neplnění usnesení zastupitelstva, které bylo přijato již téměř před rokem. Požadujeme, aby celá věc byla vyšetřena a vyvozena odpovědnost osob, které mají v popisu práce řízení správy majetku města.
Vyzýváme primátorku města, jako startutárníhoi zástupce, aby:
a) zajistila vyšetření případu devastace městského majetku
b) zajistila splnění usnesení zastupitelstva o zakonzervování a zajištění hlavní budovy Jezdeckých kasáren
c) zastavila veškeré kroky, které radnice doposud činí směrem ke zbourání objektu

Zastupitelé TOP09 a nezávislí Prostějované se chtějí společně podílet na správě veřejných věcí. Kauza Jezdeckých kasáren se společnou správou veřejných věcí nemá společného vůbec nic. Proto vyzýváme všechny rozumné zastupitele, aby se na takovýchto praktikách nepodíleli.

Aleš Matyášek, zastupitel

(Foto: stav budovy JK v době předání do majetku města.)