Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Převod obchodního podílu ve společnosti MI PRO STAV

Prostějov (18. 9. 2012) - Klub zastupitelů TOP 09 podal na jednání zastupitelstva 18. září 2012 protinávrh k návrhu na schválení převodu obchodního podílu druhého společníka ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. za cenu 1 200 000 Kč. Privátní společník tento podíl získal před sedmi lety na základě prvotního vkladu 200 000 Kč. Podle názoru zastupitelů za TOP09 návrh usnesení předložený Radou Zastupitelstva odporuje kritériu dobrých mravů. Tento protinávrh se bohužel nepodařilo prosadit.

Společnost MI PRO STAV byla založena za účelem veřejnoprávního partnerství na projektu výstavby akvaparku v Krasické ulici. Ve smlouvě ze dne 9. 12. 2005 je stanoveno, že město Prostějov bude finančními vklady do roku 2014 postupně získávat většinový podíl ve společnosti s tím, že bude ručit za poskytnuté bankovní úvěry. „Ve smlouvě není uvedeno, že bude podíl odkoupen za určenou částku. Je uvedeno, že navyšování podílu bude mít za následek 100% převzetí,“ vysvětluje zastupitel za TOP 09 Aleš Matyášek. Účast ani ručení druhého společníka není smlouvou upravena a celá tíže projektu je na straně města.

Číst dál: Převod obchodního podílu ve společnosti MI PRO STAV

Protinávrh klubu zastupitelů TOP 09 v Prostějově k veřejné finanční podpoře 2011

Materiál č. 14.1. - protinávrh
Pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 15. 2. 2011
Název materiálu: Veřejná finanční podpora 2011
Předkládá: MUDr. Danuše Pelikánová, MUDr. Stanislav Spurný, MUDr. Aleš Nevrla, PhDr. Václav Kolář, Ph.D., Ing. Václav Kopečný, CSc., Ing. Aleš Matyášek,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Prostějova

a) S c h v a l u j e

Číst dál: Protinávrh klubu zastupitelů TOP 09 v Prostějově k veřejné finanční podpoře 2011

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain