Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Prohlášení TOP09 Prostějov ke kauze Manthellan

V souvislosti s podáním žaloby na město Prostějov ze strany společnosti Manthellan konstatuje TOP09 v Prostějově, že řešením problému zástavby centra města Prostějova není podávání žalob, ale pouze a jedině jednání obou stran, které jsou rovnoprávné a suverénní. Krok společnosti Manthellan je aktem vydírání, což potvrzuje i krok rady města Prostějova, která na jednání zastupitelstva zařadila praktické splnění Manthellanem navrženého rozsudku. Tento krok rady je zcela nepřijatelný a vede k podezření, že hájí zájmy společnosti Manthellan a ne zájmy občanů.

Je nepřijatelné, aby si společnost Manthellan takto diktovala, jak má vypadat Územní plán a následně plán regulační pro zástavbu centra města.

Top09 prohlašuje, že současný Územní plán byl přijat v souladu s platnou legislativou. TOP09 se zasazovala ještě před jeho přijetím o vypořádání připomínek občanů. Zastupitelstvo v době jeho vydání nemělo k dispozici žádnou informaci o připomínkách ze strany společnosti Manthellan. Je věcí společnosti Manthellan, že potřebné připomínky nepodala. V období pořízení územního plánu nebylo zastupitelstvo seznámeno s projektem společnosti Manthellan, vyjma studie, kterou se tato společnost účastnila soutěže v roce 2009.

Není to tedy město Prostějov, které by dle názoru TOP09 bylo povinné měnit svůj řádně přijatý územní plán, ale společnost Manthellan musí respektovat závazné parametry tohoto plánu, pokud v zákonné době nepodala žádné připomínky.

TOP09 je přesvědčena, že není možné, aby si soukromý subjekt diktoval změny územního plánu, který je dokumentem obecné povahy a vyjadřuje, jak se chce město Prostějov dále rozvíjet při zohlednění všech podmínek dané lokality. TOP09 je přesvědčena, že ani ustanovení smlouvy, na niž se Manthellan odvolává, jej neopravňují k takovému diktátu. Chce-li společnost Manthellan v Prostějově podnikat a v tom jí nikdo nebrání, musí to být za podmínky respektu k vůli zástupců občanů a musí to být v rámci rovných podmínek vůči všem podnikatelům. Je věcí Manthellanu, že v roce 2010 při uzavírání smlouvy opustil svůj projekt předaný do soutěže a začal pracovat na něčem jiném, co ve smlouvě specifikováno není. Společnost Manthellan nemůže tedy vyžadovat v rámci součinnosti žádné kroky, které by vedly mimo rámec schváleného územního plánu.

K otázce změny projektu oproti vydanému záměru se v minulém roce vyjádřil státní zástupce v reakci na podnět k podání žaloby o neplatnost smlouvy se společností Manthelan.TOP09 považuje toto stanovisko za podnět k jednání tak, aby byly splněny podmínky záměru z roku 2008. Tímto záměrem a jeho podmínkami je stejně vázáno město Prostějov i společnost Manthellan bez ohledu na ustanovení smlouvy. Pokud jsou některá ustanovení smlouvy v rozporu s tímto záměrem, je zapotřebí tyto rozpory odstranit. Je tedy na společnosti Manthellan, aby uvedla svůj projekt do souladu s podmínkami záměru, s vlastním návrhem z roku 2009 i ostatní obecně závaznou dokumentací. Je na společnosti Manthellan, aby v případě potřeby změn nebo úprav obecně závazných dokumentů města využila zákonné možnosti podat připomínky, které budou rovněž podle zákona vypořádány. Cesta soudních žalob nevede nikam.

V Prostějově 22. 9. 2014
Ing. Aleš Matyášek, předseda MO TOP09 Prostějov

Výzva radě statutárního města Prostějova 2

 

ANO2011, Změna pro Prostějov, TOP 09 Prostějov a KDÚ-ČSL Prostějov vyzývají Radu:

  1. 1. aby do konání komunálních voleb nepodnikala žádné kroky, které jakkoli ovlivní pozici budoucího zastupitelstva v případném sporu města se společností Manthellan a.s.
  2. 2. aby byly z programu jednání zastupitelstva staženy body 3, 4 a 5

Celý text výzvy níže, kliknutím zvětšíte >>

Proč nedostali zastupitelé kompletní materiály?

Dnes ve 14:34 informoval primátor města Prostějova členy zastupitelstva města Prostějova o tom, že společnost Manthellan podala žalobu na město Prostějov takto:

Vážení členové zastupitelstva města,
na základě rozhodnutí primátora města vám v příloze zasílám prohlášení společnosti Manthellan, a. s.

V příloze nalezli zastupitelé kopii výstřižek z novin ze dne 15.9.2014: Výstřižek

Po nesplněném slibu, že text žaloby budou mít zastupitelé v materiálech na jednání zastupitelstva, jsem požádal náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera o jejich zaslání. Tentokrát mi pan náměstek vyhověl a celý text žaloby je zde: Text žaloby

Jak vyplývá z data žaloby, byla podána již 4. září. Proč jsou se žalobou takové tajnosti, kdy jsou zastupitelé informováni o žalobě výstřižkem z novin a nikoli předáním textu žaloby je velkou záhadou. Pan primátor si zřejmě neuvědomuje, že zastupitelé nejsou malé děti a mají právo na informace. Zvláště pokud se jedná o informace takové důležitosti.

Tyto postupy nesvědčí o transparentnosti.

Aleš Matyášek

TOP 09 a nezávislí Prostějované představili své desatero

Tiskovou konferencí 9. září 2014 zahájili kandidáti TOP 09 a nezávislých Prostějovanů volební kampaň do podzimních komunálních voleb. Během úterního dopoledne představili novinářům a veřejnosti složení kandidátky i deset bodů volebního programu, které vychází ze zkušeností s prací v opozici, ale také z praxe odborníků, kteří figurují na kandidátce a na sestavení volebního programu se podíleli.

Kompletní volební program najdete zde >>

Volební program je sestaven z 10 základních kapitol. Každá kapitola je rozdělena do konkrétních bodů. „Některá témata jsme již rozpracovali do podrobných projektů, jiná mají prozatím podobu obecnějších vizí,“ vysvětluje Ing. Aleš Matyášek, první muž kandidátky. „Konkrétní akce odrážejí naši dosavadní práci v zastupitelstvu města i zkušenosti z různých komisí. Jsme přesvědčeni o jejich správnosti, budeme se jimi i nadále zabývat a prosazovat jejich realizaci. Vize jsou naše rámcové představy o problémech dlouhodobějšího charakteru nebo takových problémech, jejichž řešení je velmi obtížné,“ dodává Matyášek.

Ve volebním programu staví TOP 09 a nezávislí Prostějované na historii a památkách Prostějova, o které hodlá pečovat a využít je novými způsoby, např. jako atraktivní cíle pro turisty, ale také jako místa pro podnikatelské inkubátory. Celkově volební program klade důraz na podporu aktivních občanů v podnikání i v oblasti volnočasových a společenských aktivit. Nezapomíná však ani na témata bezpečnosti a sociální odpovědnosti, která je podle TOP 09 a nezávislých Prostějovanů nutné řešit komplexně ve spolupráci s odborníky.

Program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Zárukou jsou také kandidáti, kteří mají za sebou bohaté životní a pracovní zkušenosti a kterým můžete věřit. Víme, že to jde jinak!

Kandidátka je schválena! Lídrem bude Ing. Aleš Matyášek

Výbor prostějovské místní organizace TOP 09 schválil v pondělí 30. 6. 2014 kandidátku strany TOP 09 a nezávislých Prostějovanů  pro komunální volby 2014. Lídrem kandidátky je předseda městské organizace TOP 09 a klubu zastupitelů v současném zastupitelstvu Aleš Matyášek. Na druhé pozici se bude o hlasy voličů ucházet nezávislý Marek Moudrý a ze třetího místa členka TOP 09 Eva Šrotová. Na čtvrtou pozici nominuje TOP 09 Václava Koláře.  Čelo kandidátky TOP 09 a nezávislých Prostějovanů doplňuje Martina Reková a Aleš Nevrla.

TOP 09 chce oslovit voliče novým přístupem, vycházejícím ze zkušeností dosavadní práce svých zástupců v Zastupitelstvu města Prostějova. Cílem programu, s nímž se bude TOP 09 ve spolupráci s nezávislými Prostějovany ucházet o důvěru občanů Prostějova, je změna stylu řízení města, posílení vědomí odpovědnosti všech občanů za své město v duchu TOP (Tradice Odpovědnost Prosperita) zásad. V průběhu několikaměsíčních konzultací o programu a obsazení kandidátní listiny se podařilo sestavit odpovědnou, důvěryhodnou a kvalitní kandidátku a připravit reálný program, který stojí za to uskutečnit.

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde