Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Výzva radě statutárního města Prostějova 2

 

ANO2011, Změna pro Prostějov, TOP 09 Prostějov a KDÚ-ČSL Prostějov vyzývají Radu:

  1. 1. aby do konání komunálních voleb nepodnikala žádné kroky, které jakkoli ovlivní pozici budoucího zastupitelstva v případném sporu města se společností Manthellan a.s.
  2. 2. aby byly z programu jednání zastupitelstva staženy body 3, 4 a 5

Celý text výzvy níže, kliknutím zvětšíte >>

Proč nedostali zastupitelé kompletní materiály?

Dnes ve 14:34 informoval primátor města Prostějova členy zastupitelstva města Prostějova o tom, že společnost Manthellan podala žalobu na město Prostějov takto:

Vážení členové zastupitelstva města,
na základě rozhodnutí primátora města vám v příloze zasílám prohlášení společnosti Manthellan, a. s.

V příloze nalezli zastupitelé kopii výstřižek z novin ze dne 15.9.2014: Výstřižek

Po nesplněném slibu, že text žaloby budou mít zastupitelé v materiálech na jednání zastupitelstva, jsem požádal náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera o jejich zaslání. Tentokrát mi pan náměstek vyhověl a celý text žaloby je zde: Text žaloby

Jak vyplývá z data žaloby, byla podána již 4. září. Proč jsou se žalobou takové tajnosti, kdy jsou zastupitelé informováni o žalobě výstřižkem z novin a nikoli předáním textu žaloby je velkou záhadou. Pan primátor si zřejmě neuvědomuje, že zastupitelé nejsou malé děti a mají právo na informace. Zvláště pokud se jedná o informace takové důležitosti.

Tyto postupy nesvědčí o transparentnosti.

Aleš Matyášek

TOP 09 a nezávislí Prostějované představili své desatero

Tiskovou konferencí 9. září 2014 zahájili kandidáti TOP 09 a nezávislých Prostějovanů volební kampaň do podzimních komunálních voleb. Během úterního dopoledne představili novinářům a veřejnosti složení kandidátky i deset bodů volebního programu, které vychází ze zkušeností s prací v opozici, ale také z praxe odborníků, kteří figurují na kandidátce a na sestavení volebního programu se podíleli.

Kompletní volební program najdete zde >>

Volební program je sestaven z 10 základních kapitol. Každá kapitola je rozdělena do konkrétních bodů. „Některá témata jsme již rozpracovali do podrobných projektů, jiná mají prozatím podobu obecnějších vizí,“ vysvětluje Ing. Aleš Matyášek, první muž kandidátky. „Konkrétní akce odrážejí naši dosavadní práci v zastupitelstvu města i zkušenosti z různých komisí. Jsme přesvědčeni o jejich správnosti, budeme se jimi i nadále zabývat a prosazovat jejich realizaci. Vize jsou naše rámcové představy o problémech dlouhodobějšího charakteru nebo takových problémech, jejichž řešení je velmi obtížné,“ dodává Matyášek.

Ve volebním programu staví TOP 09 a nezávislí Prostějované na historii a památkách Prostějova, o které hodlá pečovat a využít je novými způsoby, např. jako atraktivní cíle pro turisty, ale také jako místa pro podnikatelské inkubátory. Celkově volební program klade důraz na podporu aktivních občanů v podnikání i v oblasti volnočasových a společenských aktivit. Nezapomíná však ani na témata bezpečnosti a sociální odpovědnosti, která je podle TOP 09 a nezávislých Prostějovanů nutné řešit komplexně ve spolupráci s odborníky.

Program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Zárukou jsou také kandidáti, kteří mají za sebou bohaté životní a pracovní zkušenosti a kterým můžete věřit. Víme, že to jde jinak!

Kandidátka je schválena! Lídrem bude Ing. Aleš Matyášek

Výbor prostějovské místní organizace TOP 09 schválil v pondělí 30. 6. 2014 kandidátku strany TOP 09 a nezávislých Prostějovanů  pro komunální volby 2014. Lídrem kandidátky je předseda městské organizace TOP 09 a klubu zastupitelů v současném zastupitelstvu Aleš Matyášek. Na druhé pozici se bude o hlasy voličů ucházet nezávislý Marek Moudrý a ze třetího místa členka TOP 09 Eva Šrotová. Na čtvrtou pozici nominuje TOP 09 Václava Koláře.  Čelo kandidátky TOP 09 a nezávislých Prostějovanů doplňuje Martina Reková a Aleš Nevrla.

TOP 09 chce oslovit voliče novým přístupem, vycházejícím ze zkušeností dosavadní práce svých zástupců v Zastupitelstvu města Prostějova. Cílem programu, s nímž se bude TOP 09 ve spolupráci s nezávislými Prostějovany ucházet o důvěru občanů Prostějova, je změna stylu řízení města, posílení vědomí odpovědnosti všech občanů za své město v duchu TOP (Tradice Odpovědnost Prosperita) zásad. V průběhu několikaměsíčních konzultací o programu a obsazení kandidátní listiny se podařilo sestavit odpovědnou, důvěryhodnou a kvalitní kandidátku a připravit reálný program, který stojí za to uskutečnit.

Komu vadil Společenský dům Prostějov, s.r.o.?

Společenský dům Prostějov s.r.o., společnost s ručením omezením zapsaná v obchodním rejstříku od 2. února 2007. Právě kvůli této společnosti vřely na červnovém jednání Zastupitelstva města Prostějova emoce. Rada města se totiž rozhodla společnost, která zajišťovala kulturní a společenské využití KaSCentra, bez varování zrušit. Klub zastupitelů za TOP09 podal k návrhu rady protinávrh. Klub žádá zachování společnosti hned z několika důvodů. Zastupitelé za TOP09 jsou toho názoru, že instituce tohoto typu má být samostatnou značkou a její hospodaření, byť ztrátové má být pod transparentní veřejnou kontrolou. Aktivity KaSC budou však od 1.7.2014 schované pod Domovní správou. Jaká asi bude budoucnost lze možná usoudit ze zanedbaného okolí KaSCa. TOP09 zdůrazňuje fakt, že rozhodnutí bylo vnuceno nové politické reprezentaci, která vzejde z říjnových voleb. Zastupitelé za TOP09 a KDUČSL upozorňovali, že k takovému kroku již toto zastupitelstvo nemá morální kompetenci!

„V začlenění činnosti společnosti do struktury Domovní správy s.r.o. chybí racionální jádro,“ zdůvodnil jednání klubu předseda Ing. Aleš Matyášek. „Nemyslím si, že společnost Společenský dům s.r.o. je zralá na zrušení, zvlášť když v loňském roce proběhlo v tomto objektu celkem 113 akcí, které vyžadovaly dalších 113 dní přípravy,“ dodává. Díky novému jednateli Ing. Romanu Vejmolovi se počet uskutečněných akcí od roku 2011 rapidně zvýšil. Užívání společenského domu se stalo znovu příjemným. Zanedbatelné nejsou ani vytvořené kontakty, know-how a image, která je v posledním období bezesporu na vzestupu.

Podle Ing. Matyáška nemůže být úspora peněz hlavním důvodem zrušení společnosti. Vždyť ostatním organizacím, které fungují pod správou města, je přidělována pravidelně finanční finanční dotace k zajištění provozu a služeb pro občany. S daleko větší ztrátou se musí vyrovnávat i zimní stadion, městské lázně nebo divadlo. A žádnou z těchto organizací město neruší.

Jak to tedy se společenským domem dopadne? Mohou občané města zapomenout na koncerty Čechomoru a dalších známých interpretů za 300 Kč? Zvládne Domovní správa dojednávat kulturní program a bude se orientovat v současné poptávce prostějovského publika? Jaký je skutečný důvod toho, že se stala společnost Společenský dům Prostějov s.r.o. trnem v oku radních? Nezbývá ptát se s klasikem: "cui bono?"

PDF soubor Text protinávrhu TOP09 >>

Protinávrh nebyl schválen. Koalice počtem 18 hlasů schválila zrušení společnosti Společenský dům Prostějov s.r.o. k 30.6.2014.

Odborné publikace nakladatelství Grada