Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Proč nedostali zastupitelé kompletní materiály?

Dnes ve 14:34 informoval primátor města Prostějova členy zastupitelstva města Prostějova o tom, že společnost Manthellan podala žalobu na město Prostějov takto:

Vážení členové zastupitelstva města,
na základě rozhodnutí primátora města vám v příloze zasílám prohlášení společnosti Manthellan, a. s.

V příloze nalezli zastupitelé kopii výstřižek z novin ze dne 15.9.2014: Výstřižek

Po nesplněném slibu, že text žaloby budou mít zastupitelé v materiálech na jednání zastupitelstva, jsem požádal náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera o jejich zaslání. Tentokrát mi pan náměstek vyhověl a celý text žaloby je zde: Text žaloby

Jak vyplývá z data žaloby, byla podána již 4. září. Proč jsou se žalobou takové tajnosti, kdy jsou zastupitelé informováni o žalobě výstřižkem z novin a nikoli předáním textu žaloby je velkou záhadou. Pan primátor si zřejmě neuvědomuje, že zastupitelé nejsou malé děti a mají právo na informace. Zvláště pokud se jedná o informace takové důležitosti.

Tyto postupy nesvědčí o transparentnosti.

Aleš Matyášek