Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Prohlášení k zastupitelstvu z 23.9.2014

Na jednání 35. Zastupitelstva města Prostějova navrhl klub KSČM odložení Radou navržených bodů, které jsou praktickým plněním rozsudku, který v žalobě proti městu Prostějovu navrhla soudu společnost Manthellan a jejich projednání na mimořádném zastupitelstvu ještě do voleb.

TOP09 navrhla rovněž odložení předmětných tří bodů, s tím, že tyto body by měla projednat až nová městská reprezentace, která bude zvolena v nadcházejících volbách. TOP09 zásadně odmítá jednání o jakékoli záležitosti, která je předmětem žaloby společnosti Manthellan bez důkladné a nezávislé právní analýzy a bez obnovy mandátu městské reprezentace v nadcházejících volbách.

TOP09 prohlašuje, že postup navržený KSČM jen směřuje k novému pokusu o bezdůvodné prolomení řádně schváleného Územního plánu, jednoho ze zásadních dokumentů o rozvoji města. Věc je o to vážnější, jestliže k tomu má dojít na základě žaloby jedné soukromé společnosti a jedná se tedy o ochranu partikulárního soukromého zájmu a nikoli zájmu města Prostějova a jeho občanů.
Základním posláním každého zastupitele je ochrana zájmů občanů města. TOP09 vyzývá všechny zastupitele, aby na mimořádném zastupitelstvu, které má být k této záležitosti svoláno, podpořili jediné zodpovědné a vůči občanům i novým členům zastupitelstva čestné usnesení. Tím je definitivní postoupení celé záležitosti k rozhodnutí nově zvolenému zastupitelstvu.

V Prostějově 24. 9. 2014

Za TOP 09 Prostějov
Ing. Aleš Matyášek, předseda MO