Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Významné projekty – ano nebo ne?

V rozpočtu Olomouckého kraje je na významné projekty vyhrazena částka 10 000 000 Kč. Finanční příspěvky určené na významné projekty mohou čerpat žadatelé na činnosti a výstupy, které mají přínos pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele a současně jejich žádost nemůže být uspokojena z jiných dotačních titulů Olomouckého kraje. Zastupitelé za TOP09 a STAN dlouhodobě nesouhlasí s praxí rozdělování veřejné podpory v rámci významných projektů. „Podle mě není tento systém transparentní, neboť nemáme jasná pravidla pro vyhodnocení a bodování jednotlivých projektů“, vysvětluje zastupitel profesor Bořivoj Šarapatka. 

Mezi podpořenými projekty jsou např. kulturní a sportovní akce nebo příprava sportovců, i když pro sport je vyhlášen dotační titul Příspěvky v oblasti sportu v roce 2014. Sportovní kluby a oddíly mohou žádat o veřejnou finanční podporu ve dvou programech - Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů a Podpora sportovních akcí regionálního charakteru. V těchto programech je přesně stanoveno, na co mohou kluby podporu využít. Pokud může být žádost uspokojena z konkrétního dotačního titulu, není důvod, aby byla vypořádávána z významných projektů a aby tak docházelo k nepřehlednému rozmělňování podpořených akcí. Kulturní akce jsou zase podporovány v rámci dotačního programu „Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014“.

Na dubnovém zastupitelstvu byly dokonce podpořeny projekty, které nesplnily podmínky pravidel pro významné projekty. „Na jednu stranu v podkladech čteme, že uchazeč nesplnil pravidla, ale na druhou stranu je přesto podpora takovému uchazeči přiznána. To je jedna z absurdit současného systému významných projektů,“ komentuje Blanka Kolečkářová.
O poskytnutí finančních příspěvků podle těchto pravidel rozhoduje na základě návrhu Rady Olomouckého kraje Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Zastupitelé za TOP09 a STAN navrhují, aby pro poskytování příspěvků byla stanovena jasná pravidla a aby se Rada zaměřila na správné využívání existujících dotačních titulů. Do podpory z kategorie Významných projektů by pak měly spadat opravdu mimořádné akce, které nespadají do schématu existujících dotačních titulů a kterým bude podpora přiznána podle jasných pravidel.