Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Reakce na schválení demolice jezdeckých kasáren koalicí

Vážená paní
RNDr. Alena Rašková
primátorka
Statutární město Prostějov
Prostějov

Prostějov, 5.11.2015

Vážená paní primátorko,


sdělujeme Vám, že v souladu se zákonem o obcích jsme požádali ministerstvo vnitra o

p o z a s t a v e n í   v ý k o n u

toho usnesení zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 2.11.2015, kterým bylo rozhodnuto o schválení var. I) Demolici hlavní budovy Jezdeckých kasáren a následné výstavbě občanské vybavenosti dle potřeb města.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste vzala tuto informaci na vědomí při dalším postupu podle tohoto zastupitelstvem města přijatého usnesení a zvážila všechny případné důsledky jeho výkonu před rozhodnutím ministerstva ve věci samé.


S přátelským pozdravem


Ing. Aleš Matyášek                            Ing. František Filouš
zastupitel města                             zastupitel města