Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Podporujeme MUDr. Jitku Chalánkovou

Místní a regionální organizace TOP09 Prostějov plně podporuje úsilí poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové v pomoci rodinám, do jejichž integrity zasáhla sociální služba Norského království. Jako členové strany, která deklaruje a vyznává principy demokracie a právní ochrany svých občanů sledujeme případy, kdy jsou zvláštním způsobem odebírány děti svým rodičům.

Jsme členy strany, která má přímo ve svém názvu zakotveno slovo Tradice. Rodina je jejím základem a je nedotknutelná. Bez rodiny není tradice a bez tradice není rodiny. Nebude-li garantováno právo rodičů a dětí žít v úplné rodině, budou-li děti odebírané rodičům bez řádného právního zdůvodnění, znamená to začátek rozkladu naší společnosti.

Naše poslankyně Jitka Chalánková od prvního zveřejnění případu odebrané devítiměsíční holčičky dne 12. 1. 2016 uvedla informaci, že otec holčičky je Nor a matka Češka. Holčička má norské a české občanství, jak bylo opakovaně veřejně sděleno. Pomoci je třeba v každém případě. Jde o problém systému, který dostává do zoufalé situace jak Nory, tak cizí státní příslušníky. A my máme možnost a povinnost upozorňovat na takto hrubé porušování základních práv a svobod. Pokud jsou zřejmě bezradné státní instituce při ochraně základů naší společnosti, k nimž celistvost rodiny bezesporu patří, lze jedině ocenit odvahu, s jakou se snaží pomoci paní poslankyně MUDr Jitka Chalánková. V obou případech, které se přímo dotýkají občanů České republiky, s údivem sledujeme nesrozumitelnost jednání českých úřadů. O to víc si vážíme úsilí naší poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové. Stojíme za ní, věříme ve správnost jejích kroků a vyjadřujeme naději za nás i za postižené rodiče a děti, že se jí s dalšími spolupracovníky podaří, aby rodiny podivným způsobem rozdělené, byly opět pohromadě.