Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Kultura patří do centra města

Kapela Fiddle-Dedee v Prostějově vystupuje častoZnáte to, zejména v letních dnech a večerech si všímáme, že se náměstí zaplňuje. V kavárnách zůstávají zákazníci déle, v centru jsou slyšet hlasy, občas i hudba a vzduch je naplněn tím neviditelným brněním, které říká: „Je tady léto!“ Náměstí nabízí prostor pro setkávání s přáteli a najednou se můžeme beztrestně zastavit a odpočinout si od všech povinností.

V Prostějově je spousta hudebních, divadelních a tanečních skupin a souborů, které by mohli svou energií naplnit náměstí. Kromě velkých akcí jako je Wolkerův Prostějov, který hostí recitátory a divadelní soubory z celé republiky, funguje v Prostějově i divadelní festival MEDart, jehož program je složen převážně z představení souborů z Prostějova a okolí. V Prostějově působí fantastičtí hudebníci jako je klavírista Daniel Jun, Ondřej Mucha a další umělci, pro které je umění smyslem života. Dáváme našim umělcům dost prostoru v centru města?

V poslední době jsme v zastupitelstvu řešili otázku, jestli kultura má být sama o sobě zisková nebo jestli ji má město dotovat. Argumentace účetními údaji byla nadřazena všem přínosům kulturních počinů. Ano, usilujeme o realizaci záměru zastupitelstva z roku 2008, díky kterému mělo dojít k úpravě současného Kulturního a společenského centra a jeho okolí, aby mohlo sloužit kultuře a všem občanům města. Chceme, aby prostor pro kulturu ve všech formách byl součástí srdce města.

Zastáváme názor, že kultura a možnost kulturního vyžití, ať už pasivního z pohledu diváka nebo aktivního z pohledu umělce, přináší městu zisk nepřímo. Přináší lidem radost a spokojenost, umožňuje smysluplné využití volného času, rozvíjí nadání a motivuje k dosažení vyšších cílů. Jsme si jisti, že má smysl do kultury investovat a ne ji z důvodu červených čísel odepsat a odsunout na okraj města, aby se klesly náklady.