Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Volil jsem a budu volit Schwarzenberga

Václav KolářPřed rozhodujícím kolem prezidentské volby se znovu rozhořely diskuse o tom, koho volit. Mám přátele napříč politického spektra, proto se samozřejmě ocitám uprostřed nejrůznějších debat a taky dostávám po internetu různé vzkazy, důvody a výčty vad "mého" kandidáta.

V té záplavě jednotlivostí různé hodnoty a různé úrovně je možno rovnou odmítnout argumenty nízké a často osobní. Je třeba zamyslet se nad významem presidentské funkce, položit si otázku, jaký člověk by měl náš president být. Asi se shodneme na tom, že by to měla být osobnost. Ovšem osobnostmi jsou oba kandidáti. Je tedy třeba rozšířit tuto charakteristiku o další požadavky.

Pro mě je důležité, že můj kandidát je osobností nezkorumpovatelnou, bude tedy čelit tlakům nejrůznějších lobby snáze a hlavně s přehledem. Je také osobností mezinárodně známou, ví se všeobecně o jeho činnosti v helsinském výboru. Ví se o jeho podpoře domácímu disentu. Ví se o jeho službě na Hradě za Václava Havla.

Mnozí vyčítají Karlu Schwarzenbergovi jeho šlechtický původ. To je danost. Své rodiče si nevybíráme. Ovšem je to i závazek, urozenost prostě zavazuje. Když jsem měl možnost se osobně setkat s panem Schwarzenbergem, napadl mě verš z básně Jana Nerudy: Je sláva otců krásný šperk pro syny, však kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám. V rodině Schwarzenbergů je šperků hodně. Připomenu jen  otce našeho kandidáta Karla VI. Schwarzenberga, který byl autorem prohlášení loajality české šlechty k republice na podzim roku 1938 a také se zúčastnil mobilizace a povstání.

Ze strany odpůrců Karla Schwarzenberga zazněly i vyložené podpásovky, např. poznámky k jeho logopedické vadě. Bohužel tak poklesle vystoupil i Václav Klaus mladší, ředitel prestižního gymnázia.

Kandidát na funkci prezidenta pan Karel Schwarzenberg je noblesní pán, jeho vystupování je na úrovni a je to jeho přirozené vystupování, což nevylučuje, že se dovede vyjádřit velmi jadrně, cítí-li , že je to potřeba. Jeho znalost jazyků by mu jistě pomáhala k tomu, aby kontakty s předními reprezentanty jiných zemí byly neformální, aby byly osobní, což je v dnešním světě hodnota zásadní.

Vím, jakými lidmi se náš kandidát obklopuje, viděl jsem lidi kolem dalších kandidátů. Mám radost z toho, že lidé, kterých si vážím a kteří mě v životě oslovili svým humanismem, humorem, laskavostí, nadhledem a hloubkou citu i kritickým rozumem, volí stejně jako já. Nezaslouženě jsem se octnul v dobré společnosti, pro mě pan Schwarzenberg není kníže, ani bohužel Karel. Je to člověk, jemuž věřím, jehož si vážím a jehož budu volit, protože se chci dočkat chvíle, kdy uvidím světlo na konci tunelu.

Václav Kolář