Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

TOP09 předkládá znovu neschválený materiál

Měsíc trvalo panu primátorovi, než sdělil na jakém základě vyslovil obavu z velkých problémů v případě, že bude schváleno usnesení, které zavazuje vedení města k zajištění plnění záměru výstavby obchodně společenského centra v Prostějově. Pan primátor sdělil, že se jedná o jeho soukromý názor a nepodložil své obavy žádnou odbornou analýzou. Stejně tak nedoložil své tvrzení o tom, že záměr vyhlášený k projektu obchodně-společenského centra je již neplatný.

Klub TOP09 proto na svém včerejším jednání rozhodl o opětovném předložení návrhu usnesení. Jeho cílem je vnést jasno do směřování projektu a zajistit plnění původního záměru a návrhu investora, který obsahoval kulturní centrum. Právě tato část z projektu za podivných okolností v průběhu roku 2010 zmizela. Pro TOP09 je nemyslitelné aby kulturně-společenská funkce, kterou v současné době v  umožňuje KaSC v centru města chyběla. Stejně tak je nepřijatelné, aby se plánované kulturně-společenské prostory projektu změnily na komerční.

Pokud jde o obavy z možných problémů, ty byly vyjádřeny ve stanovisku státního zástupce, na něhož se TOP09 v této souvislosti obrátila. Pokud by totiž byl majetek města prodán investorovi v rozporu s tehdejším záměrem, byl by převod ze zákona neplatný. Státní zástupce doporučil, aby město s investorem vzájemným jednáním respektovali podmínky platného záměru.