Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Poctivá práce v opozici přináší zvolna ovoce

Když jsme po volbách v roce 2010 sestavili opoziční klub zastupitelů za TOP09, bylo jasné, že je před námi těžká práce a že se naše návrhy vždy nepodaří prosadit. Nicméně jsme se do práce dali a dá se říct, že úspěšně. Jednání zastupitelstva v roce 2013 byla plná velkých témat, ke kterým jsme se mohli vyjádřit. Těmi stěžejními jsou rovnoměrné rozdělení veřejné finanční podpory v oblasti sportu, regulace heren a záležitosti okolo plánované výstavby Galerie Prostějov.

Veřejná finanční podpora sportu musí mít účel

 

Rozdělování většiny prostředků z veřejné finanční podpory bylo dlouhodobě směrováno na preferované (tzv. strategické) sporty. Klub zastupitelů za TOP09 požadoval od začátku vytvoření systému rozdělení podpory a jeho jasné zaměření na mládež. V říjnu 2012 předložil jako jediný jeho návrh. Smyslem je, aby byly veřejné prostředky využity na tzv. nutné náklady, tj. pronájmy, dopravu, energie. I když návrh nebyl dosud ani projednán, podařilo se alespoň pro rok 2013 takto přesněji vymezit účel využití podpory. Tím došlo ke změně dosavadní praxe, kdy mohly být veřejné peníze používány na pitný režim nebo potravinové doplňky. Takové náklady privátního charakteru může každý hradit ze svých příspěvků nebo soukromých darů. Dokladem toho, že podpora některým subjektům je nad úrovní jejich základních potřeb je fakt, že během roku kluby z řad strategických sportů žádaly o rozšíření účelu na úhrady nákladů na rozhodčí, ubytování a sportovní vybavení. Navíc některé z těchto klubů dostaly během roku ještě další podporu pro profesionální sport, přičemž menší „nestrategické“ oddíly zůstaly bez podpory. Klub zastupitelů TOP09 není primárně proti podpoře strategických sportů. Avšak za podmínky, že nebude opomíjena činnost ostatních žadatelů. To se bohužel v minulých třech letech moc nedařilo. Proto vítáme, že pro rok 2014 se již v rozpočtu VFP nedělí na konkrétní položky strategických sportů a ostatní. Považujeme to za náznak toho, že potřebná změna je blízko a těší nás, že je i výsledkem našeho trvalého úsilí o ni.

Hazard přináší městu peníze, které pouští žilou občané závislí na hazardu

Od roku 2012 usiloval opoziční klub zastupitelů za TOP09 o omezení provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území statutárního města Prostějova. Počet heren byl občany označen za největší problém města na Fóru zdravého města v roce 2012. Byla vytvořena pracovní skupina zaměřená na řešení problematiky heren. Na základě jednání pracovní skupiny byla předložena vyhláška, která ukládá provozovatelům heren povinnost upravit vnější vzhled tak, aby nelákal kolemjdoucí ke hraní. Podle MUDr. Pelikánové jde o kosmetickou úpravu a je třeba o problému dále jednat a usilovat minimálně o vymístění heren z městské památkové zóny.