Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

www.iprostejov.cz: Právník nevýhodnou smlouvu podepsat nedoporučil

Článek Právník nevýhodnou smlouvu podepsat nedoporučil byl zveřejněn 9. 5. 2012 na webu www.iprostejov.cz

Prostějov - Mimořádné zasedání zastupitelů před pár dny odhalilo, že ohledně tolik diskutované smlouvy mezi městem a Manthellanem existuje právní analýza olomoucké advokátní kanceláře, kterou si město v roce 2010 objednalo, zaplatilo za ni 15 tisíc, ale jejími závěry se neřídilo! Výsledkem byl podpis smlouvy v neprospěch města.

Klub zastupitelů za TOP09 předložil dokument, který dokazuje, že v době procesu jednání a schvalování smlouvy se společností Manthellan uzavřelo město Prostějov smlouvu o právní pomoci s olomouckou advokátní kanceláří. „Právník předal městu závažné připomínky k navržené smlouvě, tyto ovšem nebyly zakomponovány, proto nedoporučil smlouvu s Manthellanem podepsat. Proto vyzýváme členy rady, kteří byli členy tehdejší rady města, aby se k celé záležitosti vyjádřili," konstatoval zastupitel Aleš Matyášek a dokument adresovaný tehdejšímu místostarostovi Pavlu Drmolovi přečetl.

Připomínky nebyly zapracovány

Právník Jiří Bezucha v něm s politováním konstatuje, že připomínky k první verzi smlouvy o smlouvě budoucí nebyly do konečné podoby zapracovány, aby zrovnoprávnily postavení města vůči developerovi, přičemž mezi zásadní výtky patřily nejen nemožnost od smlouvy odstoupit, případná blokace celého záměru, nejasná podoba projektu, ale také nulové reference investora a pravděpodobně nedostatečné kapitálové zajištění investice. Město navíc mělo umožnit krátkodobou zástavu prodávaných nemovitostí. „Nedoporučujeme jednat s investorem o podpisu jím předložené poslední verze smlouvy a naopak doporučujeme městu, aby na zabudování našich připomínek do smlouvy trvalo," napsal Jiří Bezucha.

Radou, za kterou zaplatili, se neřídili

Na základě smlouvy o právní pomoci zaplatilo město za tuto právní analýzu 15 000 korun, jejími závěry se ovšem neřídilo. „Zastupitelé v době schvalování smlouvy nedostali informaci, že ji právník nedoporučil podepsat," upozornil Aleš Matyášek. Zastupitel Tomáš Blumenstein se dotazoval, kdo kromě Pavla Drmoly byl s dokumentem seznámen. „Já jsem seznámen byl," přiznal současný primátor a bývalý místostarosta Miroslav Pišťák. Jeho první náměstek Jiří Pospíšil pouze podotkl, že pro něho je nejdůležitější, že v tuto chvíli existuje dodatek, aby smlouva byla vyváženější. Do včerejšího dne se ostatní členové rady nevyjádřili.

(dah)