Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

www.iprostejov.cz: O prodeji městských pozemků rozhodne Manthellan

Článek O prodeji městských pozemků rozhodne Manthellan byl zveřejněn 6. 8. 2012 na webu www.iprostějov.cz

Prostějov - Město ztratilo kontrolu nad svými pozemky třetí etapy v místě, kde má stavět Manthellan. Nejde tedy jen o posun termínu do konce září, kdy se může město rozhodnout, zda prodat, nebo ne. Rozhodovat už bude developer. Není tedy pravděpodobné, že by zde vyrostl kulturní sál nebo tržnice. Pokud by se tak stalo, v krajním případě by Manthellan podle opozičního zastupitele Aleše Matyáška mohl získat příslušné pozemky možná i zadarmo.

„Chceme se seznámit se studií Manthellanu. Je v ní zahrnuta výstavba kulturního centra?" dotazoval se nedávno zastupitel Aleš Matyášek. Na odpověď prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila, že nikoliv, reagoval: „To mě překvapuje. Usnesení zastupitelstva je platné, tuším, jsme ho nezměnili." Zeptali jsme se mluvčí magistrátu Jany Gáborové. „Pokud je mi známo, platné je usnesení, kterým zastupitelé schválili text smlouvy o smlouvách budoucích - v červnu 2010." Tomu Aleš Matyášek oponoval: „Platné je usnesení zastupitelstva ze dne 4. listopadu 2008, které zadalo podmínky k záměru prodat nemovitosti v centru města. V návrhu je kulturní centrum situováno na pozemku mezi Komenskou a Wolkerovou ulicí - tedy na pozemcích první a druhé etapy. O tom, že bude kulturní centrum na pozemcích třetí etapy, mělo město možnost rozhodnout do konce roku 2011 na základě studie, která však přes naše urgence nebyla nikdy zadána. Termín možného rozhodnutí tak marně propadl."

Rozhodovat bude developer

Ačkoliv se hovořilo o pouhém posunutí termínu, podle Aleše Matyáška nastal podstatný posun a město ztratilo kontrolu: „Vedení města hovoří o tom, že se termín posunul do konce září 2012. Opticky to tak také vypadá v dodatku smlouvy, který byl schválen v únoru. Kromě toho, že žádná studie dosud neexistuje (pozn. red.: ke konci července), podstatným faktem je, že o prodeji nebo neprodeji pozemků třetí etapy, které by se měly využít pro tržnici nebo kulturní centrum, nebude rozhodovat město, ale Manthellan. Zatímco podle smlouvy mohlo město oznámit, že pozemky využije pro stavbu těchto zařízení a tím současně rozhodnout, že pozemky Manthellanu neprodá, v současné době už to tak není. Město může pouze oznámit, že chce pozemky využít pro svoji výstavbu, ale právo rozhodnutí o prodeji nemá. Jinými slovy: Manthellan bude rozhodovat o prodeji městského majetku."

trhMěstské stavby na cizím pozemku

V praxi to znamená, že město se musí podřídit v otázce prodeje. „Může si tam však postavit uvedená zařízení, na základě úplatně zřízeného věcného břemene. Výše úplaty má být stanovena znaleckým posudkem a horní hranicí je výše kupní ceny. Hypoteticky tedy může nastat situace, kdy se město rozhodne tam zařízení postavit, Manthellan rozhodne, že pozemky musí město prodat a město zaplatí Manthellanu za věcné břemeno stejnou cenu jako kupní. Developer by tak dostal v podstatě pozemky třetí etapy zadarmo a městské stavby by stály na cizím pozemku. Toto řešení tedy není posunutím termínu, ale zcela novou skutečností, která v původní smlouvě nebyla," shrnul stav Aleš Matyášek.

Ani sál ani tržnice

Na základě uvedených skutečností tedy není divu, že radnice hledá umístění svých objektů mimo parcely, které si Manthellan nárokuje. „Rada města se přiklání k variantě postavit multifunkční centrum mimo pozemky třetí etapy," prohlásil primátor Miroslav Pišťák. V otázce tržnice se postup jeví stejný. Náměstek Zdeněk Fišer sice připustil, že by si město mohlo vymínit tržnici na jejím současném místě, ale v tom případě, jak jsme uvedli, by tedy zřejmě stála na cizím pozemku.

(dah)

Foto: (dah, jač)