Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

TOP 09 (Chalánková): Podvýživa u starých lidí, problém dneška

„Organismus seniora je při relativně dostatečném přisunu stravy nevhodně vyživován a člověk v podstatě umírá hlady.  Různá zařízení pro nemocné a seniory vaří podle předepsaných norem a jsou ze strany hygieny podrobovány přísné kontrole, případně postihovány za nedodržení předpisů pokutami. To však neřeší problém nevhodného složení přijímané potravy. Senioři často dostávají stravu, která sice odpovídá hygienickým normám, ale je pro ně nestravitelnou a obsahuje živiny, které jejich tělo nepotřebuje,“ vysvětluje přičinu současného stavu poslankyně Chalánková.

Důsledek podvýživy je poté nejčastěji spojen se závažnou akutní či chronickou nemocí a související léčba stojí nemalé finanční prostředky. Výsledným efektem jsou zvýšené náklady na zdravotní péči a následná závislost na sociálních službách.

Organismus v biologickém věku 65 a více let je nutno vyživovat individuálně, s důrazem na ty složky, kterých je v těle seniora výrazný nedostatek. Stávající norma (ve stylu všichni máme stejný žaludek) neplatí u 99,9% populace. „Správně a včas poskytnutá nutriční péče by vedla k výrazným úsporám a zvýšila kvalitu života pacientů a seniorů,“ dodává Jitka Chalánková.