Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Rok na radnici

Vážení členové a příznivci,

dnes je tomu právě rok, co byla TOP09 prostřednictvím šesti svých zvolených kandidátů uvedena do Zastupitelstva města Prostějova. V následujících dnech bychom chtěli na těchto stránkách stručně zhodnotit naši činnost v nejvyšším orgánu města Prostějova.

Číst dál: Rok na radnici

V Prostějově vznikla Městská organizace TOP 09

Městská organizace TOP 09 byla v Prostějově ustanovena ve středu 23. března. Předsedou sedmičlenného městského výboru byl zvolen Ing. Aleš Matyášek, místopředsedou MUDr. Zdeněk Dokládal. Na Ustavujícím místním sněmu bylo zvoleno taktéž dalších 5 členů výboru Městské organizace TOP 09 Prostějov. „Před námi jsou Krajské volby v roce 2012, na jejichž přípravě se v rámci TOP 09 chceme velmi aktivně podílet. Věřím, že naše výsledky budou čím dál tím lepší a tu pomyslnou politickou laťku budeme posunovat výš a výš,“ uvedl po svém zvolení předseda Aleš Matyášek.

 

Protinávrh klubu zastupitelů TOP 09 v Prostějově k veřejné finanční podpoře 2011

Materiál č. 14.1. - protinávrh
Pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 15. 2. 2011
Název materiálu: Veřejná finanční podpora 2011
Předkládá: MUDr. Danuše Pelikánová, MUDr. Stanislav Spurný, MUDr. Aleš Nevrla, PhDr. Václav Kolář, Ph.D., Ing. Václav Kopečný, CSc., Ing. Aleš Matyášek,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Prostějova

a) S c h v a l u j e

Číst dál: Protinávrh klubu zastupitelů TOP 09 v Prostějově k veřejné finanční podpoře 2011

Reakce klubu zastupitelů TOP 09 Prostějov do Prostějovského týdeníku

Vážená redakce,

ve Vašem listě jste dne 23. 2. 2011 na straně „18 sport“ otiskli informaci, která hrubým způsobem zkresluje průběh části jednání Zastupitelstva města Prostějova.

Ohrazuji se proti znění nadpisu, kterým je uvedena podstatná část článku, jehož zjevným cílem je poškodit jméno moje a mých kolegů v očích veřejnosti.

Číst dál: Reakce klubu zastupitelů TOP 09 Prostějov do Prostějovského týdeníku

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain